Dùng trong trường hợp có đi đón ai hoặc muốn biết người thân mình đi nơí xa có bị trễ máy bay hoặc gặp trở ngại.

Bạn có thể thử bằng cách search (bên góc trái) hoặc click vào một chiếc máy bay, sẽ biết được hãng máy bay, số máy bay... rất đầy đủ chi tiết.
 
http://www.flightradar24.com/