slogan-01

.

 

 
Girl:

- Dad, I'm in love with a boy who is far away from me. I am in Singapore and he lives in USA.

- We met on a dating website, became friends on Facebook, had long chats on Whatsapp, he proposed to me on Skype, and now we've had 2 months of relationship through Viber.

- I need your blessings and good wishes, Daddy ..

Dad:

- Wow! Really!!

- Then get married on Twitter, have fun on Tango. Buy your kids on E-bay, send them through Gmail.

- And if you are fed up with your husband.... sell him on Amazon.

  • thegioao-1

For Human Rights

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

Blogger Mẹ Nấm

Please help ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...

Cô Giáo Dạy Anh Ngữ ...

Nguyễn Xuân Phúc  ...