slogan-01

Hai bợm nhậu say rượu nói với nhau

 

- “Mày phóng vừa vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.
Tên kia ngạc nhiên hỏi: - Ủa tao tưởng nảy giờ mày lái mà! Sợ muốn tè mà không dám nói...
 

alchohol

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...