Đỉnh cao trí tuệ của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản tại đất nước Việt Nam.

 cs-khung