slogan-01

GS Nguyễn Xuân Vinh

Toàn Phong 

Nhất Tuấn

Tiểu Tử

Phạm Tín An Ninh

LS Lê Duy San 

Uyên Hạnh

Vũ Trọng Khải

Ngô Minh Hằng

Đinh Quốc Hùng

Trần Việt Nhân

Bảo Tâm

Hạ Yên Thư

Vũ Thế Thành

CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI chân thành cảm tạ Khoa Học Gia Nguyễn Xuân Vinh đã ủng hộ và khuyến khích cũng như đã viết Lời Mở Đầu cho CLHN. Nhân đây kính xin được cảm tạ các Văn, Thi sĩ và Bình luận gia trong danh sách nêu trên đã trực tiếp gửi bài hoặc cho phép trích đăng các tác phẩm của mình.

CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI trong chiều hướng phổ biến những tác phẩm đầy nghệ thuật và nhân bản của các văn thi sĩ Việt Nam, những tác phẩm làm đẹp cuộc sống của mọi người dân Việt còn là những tác phẩm tranh đấu và bảo vệ quyền sống của con người, đặc biệt đời sống của người dân tại Quê hương Việt Nam hiện nay.

CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI kính cảm tạ các cơ quan truyền thông Việt Ngữ Tự Do Thời Báo Úc Châu, Khoahocnet... đã cho phép CLHN được trích đăng bài vở của mình.  

CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI 

news-5

TRANG MẠNG CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI

         Thực hiện

Võ Định        Chủ Nhiệm

Trần Luận   Chủ Bút 

Bảo Tâm      Kỹ Thuật

 news-internet

 

 

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...