Chương trình Sinh hoạt cộng đồng NSW phát thanh trên đài 2VNR thứ Tư 5/3/2014.

 

 

Xin quý vị theo dõi chương trình Sinh hoạt cộng đồng NSW phát thanh trên đài 2VNR thứ Tư 5/3/2014.

Luật sư Nguyễn Văn Thân phỏng vấn Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến về đề-tài hòa hợp hòa giải.

 

 

 

Luật sư Nguyễn Văn Thân phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Cao Thắng và Luật Sư Trần Công Thúy Định Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW về các sinh hoạt săp tới.