Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn dù trong tình trạng rất khó khăn vẫn tổ chức các buổi tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong hai năm vừa qua tiếp theo các buổi tri ân TPB/QLVNCH ở chùa Liên Trì do hòa thượng Thích Không Tánh chủ trì đã được tổ chức nhiều lần nhưng liên tục bị an ninh vào nhà chùa tìm cách quấy rối... với mục đích trao một ít thực phẩm thuốc men… giúp đỡ các anh TPB/QLVNCH đang sống trong tình cảnh rất khốn khó tại Việt Nam.
Trong chiều hướng tri ân sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QLVNCH  và giúp đỡ các anh TPB, nhiều tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông v.v… ở hải ngoại đã tổ chức những đêm gây quỹ để gửi về Chùa, Dòng Chúa Cứu Thế, hoặc các tổ chức TPB để giúp đỡ và đền đáp nghĩa cử cao quý đó của các anh TPB/QLVNCH
Tại NSW trong tình huynh đệ chi binh, trong tinh thần “Lá lành đùm lá rách” các cựu quân nhân trong các gia đình quân đội QLVNCH/NSW  đã hợp tác với Hội TPB/QLVNCH tổ chức
Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Thương Phế Binh QLVNCH
vào ngày 19/12/2015 tại Leisure Centre
90A Memorial Avenue, Liverpool NSW 2170
 
Chúng ta những người Việt hải ngoại trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW Úc Châu là những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhận sự hy sinh cao cả của người lính trong QLVNCH, và để bày tỏ lòng tri ân nầy xin hãy tiếp tay yểm trợ để Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Lính QLVNCH có được kết quả mỹ mãn.

                                                           MyScreenHunter

                                                                                                                                          

SBTN-DaiNhcHoi.19.12.2015