Tay sai của Đảng CSVN trà trộn trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản. Chúng len lỏi khắp nơi, chụp ảnh, thu lượm tin tức viết bài xuyên tạc, gây phân hóa chia rẽ, ngộ nhận và xáo trộn đời sống an bình của cư dân vùng thủ đô và nhiều nơi khác.


Xin quý đồng hương sớm cung cấp những thông tin cần thiết về hoạt động của những đối tượng nói trên đến cơ quan điều tra liên bang theo tinh thần thông cáo chống khủng bố và những đối tượng gây nguy hại an ninh Hiệp Chủng Quốc.

Địa chỉ FBI như sau:

Federal Bureau  of Investigation
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20535

 
fbi