slogan-01

Sinh Hoạt

Pháp Luân Công biểu tình chống Tập Cận Bình tại Caberra ngày 17/11/2014

East Turkishtan và Tây Tạng cùng biểu tình chung với CĐ Việt Nam.....

Cộng Đồng East Turkistan (Uyghur) trong cuộc biểu tình chống chủ tịch trung cộng Tập Cận Bình đến Canberra ngày Thứ Hai 17/11/2014, cùng với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tây Tạng, Nội Mông và Pháp Luân Công.

Thánh Lễ Giỗ: Lúc 2 giờ chiều, Thứ Bảy 01/11/2014
Tại Thánh Đường Our Lady of the Rosary, 18 Vine Street, Fairfield, Sydney

SBTN: Chương Trình Thời Cuộc Việt Nam ngày 7/10/2014

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...