slogan-01

Sinh Hoạt

Thương Phế Binh QLVNCH và Người Nghèo nhận quà nhân mùa Vu Lan 2014 tại chùa Liên Trì.

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Đài 2VNR ngày thứ Tư 21/05/2014

Hai buổi biểu tình ngày thứ bẩy 17 tháng 5 năm 2014 trước Tòa Lãnh Sự Việt Cộng tại lầu 2 số 203-243 New South Head Road, Edgecliff, NSW và trước Tòa Lãnh Sự Tàu Cộng tại số 39 Dunblane Street, Camperdown, NSW.

Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản chắc không bao giờ quên lời tuyên thệ trước người đại diện Tổ chức LHQ về người tỵ nạn. Tôi không biết trong các trại tỵ nạn người Việt ta đã tuyên thệ thế nào để được chấp nhận quyền tỵ nạn chính trị, nhưng qua luật lệ các điều kiện tỵ nạn chính trị, tôi biết người Việt tỵ nạn CS đúng nghĩa là « người Việt tỵ nạn không bao giờ có quyền trở lại trên đất VN dưới chế độ Cộng sản, tức là chính quyền VC ». Vậy NVHN không nên oán trách những người chống VC đã có cái nhìn quá khắt khe đối với thành phần vào ra VN, không chỉ để mục đích làm ăn buôn bán mà còn làm ăng ten mật báo địch vận cho VC, để đánh phá các CĐHN. Đó là điều không cho phép tôi và quý vị khoan dung được.

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Đài 2VNR ngày thứ Tư 30/04/2014

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...