slogan-01

Phong Trào PNVNHĐCN không chủ trương công kích, bài xích cá nhân hay tổ chức khác, điều mong muốn lớn lao của Phong Trào trước hiện tình đất nước là xây dựng đoàn kết để phát động sức mạnh DÂN TỘC chống bạo quyền CSVN.

On Friday, 14 February 2014 9:29 AM, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

 
Inline image 1

VĂN BẢN MINH ĐỊNH
MỤC ĐÍCH và CHỦ TRƯƠNG SINH HỌAT 
của
PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM
HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC.
 
Kính gởi Đồng Bào Quốc Nội và Hải Ngoại
Kính gởi Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
Kính gởi Quý Hội Đoàn & Đoàn Thể
Kính gởi Quý Tôn Trưởng
 
Kính thưa toàn thể Quý Vị,
 
Trong vài ngày qua, có một hai bài viết của một vài cá nhân, nhưng không rõ lai lịch, với  nội dung có dụng ý  xuyên tạc và chia rẽ PHONG TRÀO PNVNHĐCN với một số cá nhân hoặc đoàn thể bạn.
Nay, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước, xin được minh định rõ ràng về   MỤC ĐÍCH VÀ CHỦ TRƯƠNG SINH HỌAT của Phong Trào như sau:
 
I/ MỤC ĐÍCH:
 
1/ Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước không chấp nhận Chủ Nghĩa và Chế Độ Độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam dưới mọi hình thức, đồng thời Phong Trào sẽ chống lại mọi hình thức độc tài khác trong sinh hoạt chính trị xã hội Việt Nam.
 
2/ Quyết tâm đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ, từ biên giới đến hải đảo.
 
3/ Quyết tâm đấu tranh cho một nước Việt Nam thực sự Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
 
4/ Quyết tâm vận động Dân tộc chống trả mọi cuộc xâm lăng dưới mọi hình thức từ các thế lực ngoại bang.
Đặc biệt cảnh giác và chống trả chính sách Đại Bá quyền của Trung Cộng.
 
5/  Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước luôn luôn sẵn sàng hợp tác với mọi Tổ Chức có cùng Lập Trường đấu tranh cho một nước Việt Nam sớm có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
 
 II/ CHỦ TRƯƠNG SINH HỌAT:
 
1/ Phong Trào PNVNHĐCN là một tổ chức Quần Chúng, không phân biệt giới tính, được thành lập để nối kết mọi tầng lớp dân tộc trong và ngoài nước, yêu chuộng Tự Do quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tiền Nhân để lại, cương quyết giải trừ chế độ độc tài đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
2/ Phong Trào PNVNHĐCN sẳn sàng phối hợp với các Tổ Chức đấu tranh chân chính, kiên trì họat động để tiến đến giải thể chế độ CS Việt gian và không  chấp nhận mọi thương thuyết hoặc hòa hợp, hòa giải với tà quyền Hà Nội dưới bất cứ hình thức nào.
 
3/ Do chủ trương sẳn sàng phối hợp với các Tổ Chức bạn để tạo sức mạnh đoàn kết đấu tranh.
  Phong Trào PNVNHĐCN luôn luôn trân trọng phương thức đấu tranh của các Tổ Chức bạn có chung mục đích như xác định trên.
 
Phong Trào PNVNHĐCN không chủ trương công kích,  bài xích cá nhân hay tổ chức khác, điều mong muốn lớn lao của Phong Trào trước hiện tình đất nước là xây dựng đoàn kết để phát động sức mạnh DÂN TỘC chống bạo quyền CSVN.
 
Phong Trào PNVNHĐCN quan niệm rằng, mọi hành động gây chia rẽ Phong Trào đấu tranh chống bạo quyền CSVN là hành động tiếp tay có lợi cho quyền thống trị của đảng CSVN.
 
Mọi phát biểu bằng lời nói hay văn bản của bất kỳ cá nhân nào dùng danh xưng Phong Trào PNVNHĐCN đánh phá, gây chia rẽ nghi kỵ giữa những Tổ Chức Người Việt Quốc Gia đó là mạo danh Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước và đây là một hành động phải bị lên án mạnh mẽ trước dư luận.
 
 Phong Trào PNVNHĐCN long trọng xác định :
 
KẺ THÙ DUY NHẤT CỦA DÂN TỘC LÀ ĐẢNG CSVN VÀ TÀU CỘNG.
DO ĐÓ GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CS LÀ MỤC TIÊU ĐẤU TRANH CỦA PHONG TRÀO PNVNHĐCN DẤN THÂN CÙNG DÂN TỘC HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ.
 
Sydney, ngày 12 tháng 2 năm 2014
 
TM/Chủ Tịch Phong Trào PNVNHĐCN
 
Tổng Thư Ký
 
 Vũ Trọng Khải

Inline image 2
 
TUYÊN NGÔN 
Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước

 
Kính thưa toàn thể  đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt các chị  em phụ nữ!

A. Nhận thức rằng:
 • Từ buổi đầu chống giặc Bắc phương và dựng nước hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã là những đấng anh thư liệt nữ đứng lên đánh đuổi quân xâm lược Tàu Phù dựng nên một giang sơn gấm vóc cho dân tộc Việt Nam.
  1. Tấm gương liệt nữ đó đã được các thế hệ nữ lưu tiếp nối trong gịòng Sử Việt chống ngoại xâm cuả dân tộc. Cô Giang, Cô Bắc là những tấm gương sáng ngời cho nữ giới Việt Nam  trong cuộc đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc vào thế kỷ trước.
 • Biết bao nhiêu đấng nữ lưu vô danh đã hy sinh đóng góp to lớn và tuyệt vời trong công cuộc chống ngoại xâm và chống độc tài Cộng Sản để bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân.
 • Phụ nữ là một nửa phần thân mệnh của dân tộc, khi sơn hà nguy biến người phụ nữ phải có trách nhiệm như tiền nhân chúng ta đã dạy “giặc đến nhà đàn bà phải đánh”.
 • Người phụ nữ sống trong xã hội tự do dân chủ văn minh có điều kiện để thăng hoa cuộc sống, tạo dựng hạnh phúc. Trái lại, người phụ nữ dưới chế độ độc tài cộng sản chỉ là công cụ nô lệ phục vụ cho nền chuyên chính độc tài của đảng.
 • Người phụ nữ Việt Nam với tấm gương bà Trưng, bà Triệu, cô Bắc, cô Giang... không thể ngồi yên khi bạo quyền Cộng Sản Việt gian (CSVN) chà đạp tự do, tước đoạt nhân quyền,dâng đất dâng biển và hiến các đảo  Hoàng Sa và Trường Sa cho quân xâm lược Bắc Phương, Từng ngày, từng giờ nhân dân yêu nước đau lòng khi thấy những vùng đất thân yêu, những hải đảo thơ mộng lần lượt rơi vào tay Trung Cộng trước thái độ khiếp nhược của nhà cầm quyền CSVN.
B. Thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản:
 • Núp dưới danh nghĩa “độc lập dân tộc”  lừa bịp toàn dân để cướp chính quyền vào mùa Thu năm 1945, đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhận lệnh của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế, quên đi Tổ quốc Dân tộc, thực hiện một chính sách cai trị độc tài tàn bạo đối với chính đồng bào của mình .Họ đã giết chết hằng vạn người dân vô tội qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm... và tiến hành khủng bố liên tục đối với lương dân trên toàn miền Bắc Việt Nam.
 • Tháng 4/1975miền Nam tự do bị Cộng sản cưỡng chiếm.vì  không sống nổi dưới ách thống trị bạo tàn của Cộng Sản Việt Nam, hàng triệu người dân đã rời bỏ quê hương thân yêu đi tìm tự do, bao nhiêu sinh linh vùi thây trong lòng biển cả, bao nhiêu xác chết bỏ lại trong rừng sâu, bao nhiêu gia đình bị đày ải lên vùng rừng thiêng nước độc kinh tế mới, hàng triệu người dưới chính thể Việt Nam Cộng Hoà bị tù đày vô thời hạn trong trại tù lao nô “cải tạo”. Hàng ngàn hàng vạnchiến sĩ phục quốc và cựu công chức ,sĩ quan,cán chính VNCH hoặc đã gục ngã trước mũi súng của quân thù Cộng Sản,hoặc phải chết tức tưởi oan khiên trong các trại tù mệnh danh là (cải tạo )và âm thầm bị hành quyết trên các nẻo đường quê hương. Tất cả các thảm họa đó là bởi bàn tay Cộng Sản!
 • Cộng sản Việt Nam cai trị nhân dân một cách độc tài tàn bạo, phi nhân,khiến đất nước chậm tiến và lạc hậu vào bậc nhất thế giới, với nạn tham nhũng hoành hành trở thành quốc nạn, tài sản quốc gia bị tham quan của tập đoàn Cộng Sản vơ vét bỏ túi. Tệ hại hơn nữa chúng còn bán buôn đày đọa phụ nữ, trẻ em Việt Nam làm lao nô tình dục. Chưa bao giờ giá trị người phụ nữ Việt Nam bị coi rẻ trước cộng đồng quốc tế như dưới thời cộng sản.
 • Trong khi tập đoàn CSVN cướp từng ngôi nhà,thước đất của người dân thì chính họ lại đem hàng vạn cây số vuông đất biển dâng cho quan thầy Trung Cộng. Ải Nam Quan,Thác Bản Giốc, Hoàng Sa và Trường Sa giờ đây không còn là địa danh của Việt Nam nữa! Gần đây, nhà cầm quyền CSVN lại phạm thêm một tội ác tầy trời, đó là đã để  cho Trung Cộng khai thác Bauxite tại Tây Nguyên tạo nên sự đe dọa thường trực cho an ninh Tổ Quốc và tác hại nguy hiểm cho môi trường và  đời sống hàng triệu người dân.
 • Cha ông chúng ta đă hy sinh bao xương máu để giữ nước và dựng nước, từ khi đảng CSVN cướp quyền họ đă liên tục phạm biết bao nhiêu tội ác đối với Quốc gia Dân tộc. Kết quả ngày nay dưới chế độ cai trị của tập đoàn CSVN, xã hội suy đồi, luân lý đảo lộn nhân tâm ly tán, con người  bị đàn áp sợ hãi, tuổi trẻ sống sa đọa không lối thoát, tương lai dân tộc đen tối. Đối với ngoại xâm, CSVN hèn nhát vô cùng, những người yêu nước thì bị bắt tù đày  còn kẻ bán nước thì được tuyên dương và hưởng mọi đặc quyền đặt lợi.
C. Mục Đích của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước:   
        với nhận thức các thực trạng bi thảm của dân tộc Việt Nam nêu trên, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước ra đời.
 1. Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước được thành lập nhằm mục đích nối kết các phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước yêu tự do, dân chủ, nhân quyền, bảo toàn lãnh thổ lảnh hải của  tiền nhân để lại, cương quyết giải trừ chế độ độc tài Cộng Sản Việt gian phản dân bán nước.
 2. Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước đấu tranh cho quyền sống của người phụ nữ được tuyên xưng bởi bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ra đời ngày 10 tháng 2 năm 1948..
 3. Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành  Động Cứu Nước nhằm mục đích liên kết phụ nữ trong và ngoài nước đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ  và thăng tiến phụ nữ.
 4. Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước liên kết với phụ nữ các dân tộc bị Cộng Sản bức hại để tạo thế liên kết đấu tranh quốc tế chống lại sự cai trị độc tài của các nước Cộng Sản đứng đầu là Trung Cộng.
D. Hoạt  động của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước.
 • Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước vận động các chị em phụ nữ trong và ngoài nước thành một phong trào phụ nữ đấu tranh góp phần cùng các tổ chức đấu tranh của người Việt nhằm giải thể chế độ độc tài bán nước Cộng Sản Việt Nam.
 • Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước xử dụng mọi phương tiện truyền thông hiện đại và các phương thức khác... để thực hiện mọi công tác nhằm vận động sự vùng lên của giới phụ nữ góp sức cho công cuộc đấu tranh nhằm đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.
 • Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước sẽ vận động giới phụ nữ tại các quốc gia độc tài Cộng Sản nhằm tạo thế liên kết đấu tranh của giới phụ nữ nói chung cho tự do, dân chủ, nhân quyền.
 • Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước sẽ phối hợp với các tổ chức đấu tranh chân chính và kiên trì hoạt động để tiến đến  giải thể chế độ CSVN,và không bao giờ chấp nhận sự thương thuyết hoặc hòa hợp hòa giải với Cộng Sản dưới bất cứ hình thức nào
Làm tại Pháp Quốc, ngày 04 tháng 10 năm 2009
Thay mặt Phong Trào Phụ  Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...