slogan-01

For Human Rights

Attorney Vo An Don was awarded the Human Rights Prize by the Vietnam Human Rights Network in 2016 for human rights protection activities, despite risks and threats.
 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, also known as blogger Mẹ Nấm (Mother Mushroom), was sentenced to ten years’ imprisonment on 29 June 2017 for “conducting propaganda” against the state under Article 88 of the Penal Code. She is currently held incommunicado, preventing her lawyers from finalizing her appeal.
Please help us, International communities, Vietnamese communities, and friends. 
In Vietnam, part of Forest 327, in Kỳ Anh commune (Hà Tĩnh province), has apparently become a dumping ground for Formosa Steel’s mill project.
Let us unite and stand up for the protection of our environment and demand Formosa group to leave Vietnam while prosecuting all responsible parties.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...