slogan-01

For Human Rights

In 2014, Vietnam officially became a member of the UN Committee on Human Rights (UNCHR). This is also the year of change for the democracy movement in Vietnam when many civil-society organizations (CSO) joined together to operate openly.

The Vietnamese authorities should immediately stop using violence against human rights campaigners, Human Rights Watch said today. In January 2015, leading bloggers were targeted by plainclothes agents and beaten. Human Rights Watch said the attacks violated basic rights and that all involved in the assaults against bloggers and rights activists should be held accountable for their acts of violence, intimidation, and harassment.

In the context of human rights violations in Vietnam, women are always the most vulnerable. - Huynh Thuc Vi

Hưởng ứng cuộc vận động Phản đối Bạo hành và Tra tấn tại Việt Nam, Huỳnh Trọng Hiếu làm video clip này.

Xin kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ Phong trào vận động chống chính sách sử dụng Bạo lực và Tra tấn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam của nhà cầm quyền cộng sản.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...