slogan-01

For Human Rights

THE VIETNAM PATH MOVEMENT
Statement from The Vietnam Path Movement
regarding the arrests of Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy.
 

blogger.NguyenHuuVinh

“The tragedy of Dinh Dang Dinh’s passing should be a wake-up call for Viet Nam,” said Rupert Abbott

“Viet Nam must immediately and unconditionally release all prisoners of conscience who – like Dinh Dang Dinh – have done no more than peacefully express their opinion.”

The Former Vietnamese Prisoners of Consciences (FVPOC) have strongly condemned the harassments of Communist Party of Vietnam and its government from the central level to the grassroot level against local residents. Vietnam’s election to the UN Human Rights Council, its signing of the UN Convention against Torture as well as taking Nov 9 as the Vietnam Law Day cannot cheat international and local people. These moves cannot hide the facts that the government is continuing to supress those people who demand for democracy and human rights.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...