slogan-01

For Human Rights

 

'Hunger Strike Until Death': Vietnamese BBC stated on 17th May 2016 that family members confirmed that Tran Huynh Duy Thuc has made a decision to go on a 'hunger strike until death' in the Nghe An prison starting on 24th May 2016. This date will mark exactly 7 years since he was imprisoned in Vietnam.

Protestors in Vietnam will be on the streets on Sunday May 15th, 2016 and on following Sundays.

Join us in calling for the immediate and unconditional release 
of human rights lawyer Nguyen Van Dai

Mr Chirs Hayes MP - Federal Member for Flower - Labour Rights in Vietnam

Mr Chirs Hayes MP - Federal Member for Flower raised concern about the arrest of Ms Do Minh Hanh and Mr Truong Minh Duc.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...