slogan-01

Cả nước đứng lên oai hùng. Cả nước tiến lên không ngừng, Cả nước đấu tranh kiên cường, Vì tình yêu non sông vì tình thương nòi giống, vượt sóng đòi biển Đông...

 

 Ca.nuoc.dau.tranh

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1584aa14832de064?projector=1

 

 

Cả nước đứng lên oai hùng,

Cả nước tiến lên không ngừng,

Thề toàn dân thương nhau, 

Lời thề ghi bằng máu, 

Quật cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu,

Ðuổi lũ ác ôn điên rồ,

Cả nước nói lên căm thù,

Thù giặc kia vô lương,

Thù chủ trương bành trướng,

Thù cướp biển quê hương 

Ai đã cấm dân hờn quân xâm lăng? 

Ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng?

Ai cướp bút anh trên trang nhật báo,

Cướp trái tim tôi khi Việt Nam thương đau.

Tổ quốc chúng ta anh hùng,

Cả nước đấu tranh kiên cường,

Vì tình yêu non sông vì tình thương nòi giống, vượt sóng đòi biển Đông...

VÌ TÌNH YÊU NON SÔNG, VÌ TÌNH THƯƠNG NÒI GIỐNG, VƯỢT SÓNG ÐÒI BIỂN ÐÔNG..

VÌ TÌNH YÊU NON SÔNG, VÌ TÌNH THƯƠNG NÒI GIỐNG, VƯỢT SÓNG ÐÒI BIỂN ÐÔNG..

 

Nhạc sĩ ANH BẰNG

(Ông mất ngày 12/11/2015)

 

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...

Cô Giáo Dạy Anh Ngữ ...

Nguyễn Xuân Phúc  ...