slogan-01

Các chiến sĩ VNCH đã nêu cao được lý tưởng T QUC-DANH D và TRÁCH NHIM. Truyn thng nàđãđược các chiến sĩ VNCH khai trin t các trn thu và hi chiến trong quá kh, còn ghi đm nét trong s Vit. Người anh hùng tên Ngu Văn Thà, hm trưởng tàu HQ.10 đã làm sáng danh QL.VNCH

 H.Sa-1

HOÀNG SA NỘ KHÍ
HẢI QUÂN VNCH TIẾP BƯỚC TIỀN NHÂN

Trong các thi k gi nước và m nước, sc sng Văn Lang, Âu Lc vn luôn đi ti và luôn cnh giác trước cáthế lc ngoi xâm t phương bc. Mt điu bt hnh cho nước ta là nm cnh mt nước ln đy tham vng như lángging Trung Hoa, Vit tc đã phi t vươn lên bng đu tranh đ khi b dit vong trước mt sc mnh luôquá chênh lch v mi mt. Các cuc đu tranh giành đc lp trong các thi kỳ Bc thuc, đã hun đúc cha ông chúng ta hình thành được mt sc mnh đc thù ca Vit tc v quân s trong đó có nhng cuc thychiến khc lit trên sông ngòi và các vùng ven bin ca nước ta. Nhng k thut đu tranh giành đc lp đó caVit tc đã nói lên mt thi k rc r v vicchng gic Bc Phương bng lc lượngThu quân (Hi Quân thi nay) trong thi m nước. Và cáchiến thut v quân s đó đã được p gi gìtrong các làng quê Vit, truyn tay nhau qua bao thế h, tr thành vũ khí sc bén chng li chính sách đng hóa him áca k thù ngoi tc.

H.Sa-2

Trong chiến tranh không ly thng bi mà lun anh hùng. Mt khi đã đt quyn li T Quc và s toàn vn lãnh th lên trên hết, thì dù ta ít (yếu), đch đông (mnh) hơn, dù cho có b hy sinh cũng phi đánh ch không hoà, không co đu rút c như các tướng quân hèn ca nước CHXHCNVN. Phi đánh! như tinh thn ca Hi ngh Diên Hng thi nhà Trn (1284), Thái thượng Hoàng Trn Thánh Tông dù biết là sc ca quân Đi Vit quá yếu trước quân xâm lăng nhà Nguyên-Mông, nhưng cũng phi tuân thý kiến ca toàn dân là: đánh đ chúng biết là nước nam có ch, đánh d thét ln vào mt quân xâm lăng và nói rng đây là b ci ca VN....chúng bay không được xâm phạm.

H.Sa-3

Hoàng Sa N Khí  là đ tài cho bài viết này đ k nim 42 năm trn Hi Chiến Hoàng Sa đã xãy ra gia Hi quân Tàu Cng và Hi Quân VNCH. Trn hi chiến này được ghi vào quân s VNCH và lch s VN cn đi, mt trn chiến oanh lit mà người cng sn phi thm cúi đu công nhn các nét hào hùng ca các chiến sĩ ca bên thua cuc. Nhng s hy sinh anh dũng ca các anh hùng Hoàng Sa VNCH đã chng t cho quân ngoi thù là Tàu Cng và ni thù là VGCS biết được thế nào là: Nam Quc Sơn Hà Nam Đế Cư.

Kế tha truyn thng đó ca tin nhân, nên trong trn hi chiến Hoàng Sa, ngày 19/1/1974, nhng chiến sĩ Hi Quân-Vit Nam Cng Hoà đã nã đn trước vào đu quân xâm lược Tàu Cng, mc dù có s chênh lch ln v lc lượng và sc mnh vũ khí trang b.

                                                                                                           H.Sa-4

HQ.VNCH đã đng trên 2 bàn chân ca mình, bng vào sc mnh còn li sau cùng ca mình, vì lúc đó đã b ct xén chi phí quc phòng và vũ khí đn dược. Tuy chiến đu trong mt tình trng cô đơn, không có đng minh ym tr, li b VGCS đâm sau lưng, VC thì hà hơi tiếp sc vi Tàu Cng, nhưng các chiến sĩ VNCH đã nêu cao được lý tưởng T QUC-DANH D và TRÁCH NHIM. Truyn thng này đã được các chiến sĩ VNCH khai trin t các trn thu và hi chiến trong quá kh, còn ghi đm nét trong s Vit. Người anh hùng tên Ngu Văn Thà, hm trưởng tàu HQ.10 đã làm sáng danh QL.VNCH, mt quân lc mà VC thường gi là ngu quân. Anh đã chiến đu vi gic xâm lược đến hơi th cui cùng và hy sinh đ chết theo tàu, ch không chu đào thoát theo đng đi. Ti nay, không cn tranh lun hay bàn ci thêm, đ biết ai là ngy và ai là chân? Bài này được viết trong nhng ngày cn k ngày gi ca anh hùng Hoàng Sa Ngu văn Thà và 73 anh hùng khác ca HQ.VNCH đã hy sinh trong trn hi chiến ngày 19/1/1974.

 

Hoàng Sa N Khí Phú

Tác gi: Kha Tim Ly - Thái Quc Tế

Nga cũ quen đường, Đĩ già lm nết.

Vic phế hưng mi thu khác nhau,

Mng bá ch bao đi y ht!

Ta thy ngươi,

TĐông Chu b ha Tht Hùng,

Đến Hu Hán b xing Tam Quc.

Đt Trường An thây cht trp trùng,

B VôĐnh xương phơi cht ngt!

Đã biết,

H gieo chinh chiến là kín đt đau thương,

Nếu đng can qua thì mt tri tang tóc.

Vy mà sao,

Chng lo điu yên nước no dân,

Li quen thói xua quân chiếm đt?

Như nước ta,

Mt di non sông, nam bc chung ging,

Trăm triu anh em, trước sau như nht.

Hoàng Liên, Tam Đo, Hng Hà, Cu Long là máu là xương,

Phú Quc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là tht.

Máu xương đâu l tách ri,

Tht da d gì chia ct? 

Mà là lin t quc phn vinh,

Mà là khi giang sơn gm vóc.

Người trăm triu nhưng vn mt lòng,

Tim mt trái du nhiu sc tc!

N nhi chng thiếu bc anh hùng,

Niên thiếu cũng tha người kit xut.

Mười năm phc quc, gươm Lê Li thép vn sáng ngi,

Ba lượt phá Nguyên, sông Bch Đng cc còn nhn hot.

Thùng! Thùng! Thùng! Liên hi gic, trng Ngc Hi hc bước tiến quân.

Đánh! Đánh! Đánh! Luôn ming thét, đin Diên Hng, vang li Sát Thát.

i Chi Lăng, Liu Thăng chết còn lc phách kinh hn,

Sông Nh Hà, Sĩ Ngh chy còn đng tim v mt.

Thoáng thy vó câu Thường Kit, Khâm Châu ngàn dm, không còn bóng qu bóng ma,(1)

Cht nghe tiếng sét Đng Đa, Qung Đông toàn tnh chng tiếng con gà con vt. (1)

Hùng khí dù dy tri Nam,

Nghĩa nhân li tràn đt Bc,

Thương ngươi binh bi, tàn quân v còn cp xe nga rình rang (2)

Trng k trung can, h tướng chết vn được khói hương chăm chút.(3)

Mc Cu đem quân lánh nn, chúa ta vn m dạ đón người,

Hoa kiu mượn đt nh, dân ta vn chia cơm s thóc. 

Phúc cùng hưởng khi mưa thun gió hòa,

Ha cùng chia lúc sóng vùi gió dp.

Giúp các ngươi như k mt nhà,

Thương các ngươi như người chung bc!

Thế mà nay,

Ngươi li ly oán trả ơn, Ngươi li ly thù báo đc!

Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mm.

Ln b ngược, tráo b xuôi, khác chi điếm già bp bc.

Kéo neo tun hm, ào ào đ b Hoàng Sa,

Quay súng thn công, m tn công Đá Bc.

Chng chp hi qui,

Chng theo công ước.

Quen nết xưa xc láo, gi ging hung tàn,

Lm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bo ngược.

Nói cho ngươi biết; dân tc ta:

Tng đánh bn ngươi ch vi ngn giáo dài,

Tng đui bn ngươi ch bng thanh kiếm bc.

Tng đánh Tây bng ngn tm vông,

Tng đui Nht vi thanh mác vót!

Vì khát t do mà ung nước đìa,

Vì đói đc lp mà ăn cơm vt.

Sá chi tóc gi sa trường,

Đâu qun thây phơi trn mc.

Hãy liu bo nhau,

Nhìn thây Gò Đng mà liu thng liu thua,

Thy cc Bch Đng mà nghĩ sau nghĩ trước!

Đng đ Bin Đông như Đng Giang máu nhum đ lòm,

Đng đ Hoàng Sa là Đng Đa xương phơi trng xác!

Nếu ngươi da vào ha tin, phi cơ,

Thì ta cũng có tun dương, đi bác.

So vũ khí, thì k nhược người cường,

Đ trái tim, coi ai gang ai st?

Thư hãy xem tường,

Hoàng Sa h bút.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...

Cô Giáo Dạy Anh Ngữ ...

Nguyễn Xuân Phúc  ...