slogan-01

THỜI SỰ

Tàu Cộng đang lấp đặt giàn khoan dầu trong hải phận Việt Nam, chúng ta cần tập trung vào việc CHỐNG TÀU DIỆT CỘNG.

gianKhoan.TQ-2

 

Cùng tất cả Quý Vị trên các Diễn Đàn,

Thiết nghĩ, ngay từ giờ phút nầy, trước sự xâm lăng trực diện của Tàu Cộng qua việc lấp đặt giàn khoan dầu trong hải phận Việt Nam, chúng ta cần tập trung vào việc CHỐNG TÀU DIỆT CỘNG.

Nói những khuyết điểm của hai nền Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa trong lúc nầy không cần thiết, mà trọng tâm của chúng ta là tung những thành quả của MIỀN NAM để làm "chiến cụ" trong việc giải thể cơ chế chuyên chinh vô sản và độc tài của Đảng Cộng sản Bắc Việt ngay từ bây giờ.

Đó là:
* Mục tiêu giáo dục Nhân Bản - Dân Tộc - Khai Phóng của Đệ nhứt Cộng Hòa và Đệ Nhị cộng Hòa bổ túc mục tiêu thứ tư là Khoa học.
* Chính sách NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG được Đệ I CH khởi xướng và Đệ II CH bổ túc hoàn chỉnh.
* Tinh thần Dân chủ Lập pháp do hai Giáo sư Nguyễn văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy khơi mở cho đồng bào miền Nam thời Đệ II CH.

Đó là ba đòn tấn công vào tử huyệt của Cộng sản Bắc Việt trong chính sách giáo dục vô cảm và băng hoại, cũng như sự tàn độc của chính sách cải cách ruộng đất của họ sau khi chiếm miền Bắc năm 1956, và sự cai trị sắc máu mang âm hưởng của thời Trung cổ ngày hôm nay áp đặt lên dân tộc Việt Nam.

Nhân Ngày Lễ Mẹ, xin tất cả cùng khơi mở ba suy nghĩ trên để cùng CHỐNG TÀU DIỆT CỘNG.

Mai Thanh Truyết

Người con Việt

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...

Cô Giáo Dạy Anh Ngữ ...

Nguyễn Xuân Phúc  ...