slogan-01

THỜI SỰ

Danh sách quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh khi chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc trong Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. 

 HoangSa-1974

Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974:

Số TT

Chức vụ

Họ tên

Đơn vị

1

Trung sĩ Cơ khí

Trần Văn Ba

HQ-10

2

Hạ sĩ Cơ khí

Phạm Văn Ba

HQ-10

3

Hải quân đại úy

Vũ Văn Bang

HQ-10

4

Hạ sĩ Cơ khí

Trần Văn Bảy

HQ-10

5

Thượng sĩ nhất quản nội trưởng Trọng pháo

Châu

HQ-10

6

Trung sĩ nhất Vô tuyến

Phan Tiến Chung

HQ-10

7

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Xuân Cường

HQ-10

8

Hạ sĩ Điện khí

Trần Văn Cường

HQ-10

9

Trung sĩ Bí thư

Trần Văn Đảm

HQ-10

10

Hạ sĩ nhất Vận chuyển

Nguyễn Thành Danh

HQ-4

11

Hạ sĩ Vận chuyển

Trương Hồng Đào

HQ-10

12

Hạ sĩ nhất đoàn viên

Trần Văn Định

HQ-10

13

Trung úy Người nhái

Lê Văn Đơn

Người nhái

14

Hạ sĩ Cơ khí

Nguyễn Văn Đông

HQ-10

15

Hải quân trung úy

Phạm Văn Đông

HQ-10

16

Hải quân trung úy

Nguyễn Văn Đồng

HQ-5

17

Trung sĩ Trọng pháo

Đức

HQ-10

18

Thủy thủ nhất Trọng pháo

Nguyễn Văn Đức

HQ-10

19

Trung sĩ Thám xuất

Lê Anh Dũng

HQ-10

20

Hạ sĩ Quản kho

Nguyễn Văn Duyên

HQ-16

21

Thượng sĩ Ðiện tử (truy phong chuẩn úy)

Nguyễn Phú Hảo

HQ-5

22

Hạ sĩ Ðiện khí

Nguyễn Ngọc Hòa

HQ-10

23

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Văn Hoàng (nhỏ tuổi nhất)

HQ-10

24

Hải quân trung úy Cơ khí

Vũ Ðình Huân

HQ-10

25

Hạ sĩ Trọng pháo

Phan Văn Hùng

HQ-10

26

Thượng sĩ nhất Ðiện khí

 Võ Thế Kiệt

HQ-10

27

Thượng sĩ Vận chuyển

Hoàng Ngọc Lễ (cao tuổi nhất)

HQ-10

28

Thủy thủ nhất Thám xuất

Phạm Văn Lèo

HQ-10

29

Thượng sĩ nhất Cơ khí

 Phan Tấn Liêng

HQ-10

30

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Lợi

HQ-10

31

Thủy thủ nhất Cơ khí

Dương Văn Lợi

HQ-10

32

Hạ sĩ Người nhái

Ðỗ Văn Long

Người nhái

33

Trung sĩ Ðiện khí

Lai Viết Luận

HQ-10

34

Hạ sĩ nhất Cơ khí

Ðinh Hoàng Mai

HQ-10

35

Hạ sĩ nhất Trọng pháo

Nguyễn Quang Mến

HQ-10

36

Hạ sĩ nhất Cơ khí

Trần Văn Mộng

HQ-10

37

Trung sĩ Trọng pháo

 Nam

HQ-10

38

Thủy thủ nhất Trọng pháo

Nguyễn Văn Nghĩa

HQ-10

39

Trung sĩ Giám lộ

Ngô Văn Ơn

HQ-10

40

Hạ sĩ Phòng tai

Nguyễn Văn Phương

HQ-10

41

Thủy thủ nhất Phòng tai

Nguyễn Hữu Phương

HQ-10

42

Thượng sĩ nhất Trọng pháo

Nguyễn Ðình Quang

HQ-5

43

Thủy thủ nhất Trọng pháo

Lý Phùng Quy

HQ-10

44

Trung sĩ Cơ khí

Phạm Văn Quý

HQ-10

45

Trung sĩ Trọng pháo

Huỳnh Kim Sang

HQ-10

46

Hạ sĩ nhất Vận chuyển

Ngô Sáu

HQ-10

47

Trung sĩ Cơ khí

Nguyễn Tấn Sĩ

HQ-10

48

Thủy thủ Trọng pháo

Thi Văn Sinh

HQ-10

49

Trung sĩ Vận chuyển

Ngô Tấn Sơn

HQ-10

50

Hạ sĩ nhất Vận chuyển

Lê Văn Tây

HQ-10

51

Hải quân thiếu tá - Hạm trưởng (truy phong trung tá)

Ngụy Văn Thà

HQ-10

52

Hải quân đại úy Hàng hải-Thương thuyền

Huỳnh Duy Thạch

HQ-10

53

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Thân

HQ-10

54

Thủy thủ Điện tử

Thanh

HQ-10

55

Hải quân trung úy

Ngô Chí Thành

HQ-10

56

Hạ sĩ Phòng tai

Trần Văn Thêm

HQ-10

57

Hạ sĩ Phòng tai

Phan Văn Thép

HQ-10

58

Hạ sĩ nhất Vận chuyển

Lương Thanh Thú

HQ-10

59

Thượng sĩ Điện tử

Thọ

HQ-10

60

Thủy thủ nhất Vô tuyến

Phạm Văn Thu

HQ-10

61

Thủy thủ nhất Điện tử

Ðinh Văn Thục

HQ-10

62

Trung sĩ Giám lộ

Vương Thương

HQ-10

63

Thủy thủ (?) Người nhái

Nguyễn Văn Tiến

Người nhái

64

Hải quân thiếu tá – Hạm phó

Nguyễn Thành Trí

HQ-10

65

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Thành Trọng

HQ-10

66

Hạ sĩ Vận chuyển

Huỳnh Công Trứ

HQ-10

67

Thượng sĩ Người nhái

Ðinh Hữu Từ

Người nhái

68

Trung sĩ Quản kho

Nguyễn Văn Tuân

HQ-10

69

Thủy thủ nhất Cơ khí

Châu Túy Tuấn

HQ-10

70

Biệt hải

Nguyễn Văn Vượng

HQ-4

71

Hải quân trung úy

Nguyễn Phúc Xá

HQ-10

72

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Vĩnh Xuân

HQ-10

73

Trung sĩ Ðiện tử

Nguyễn Quang Xuân

HQ-10

74

Trung sĩ Điện khí

Xuân

HQ-16

 

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...