slogan-01

Ngày 19/1/2014, nhân dịp Tưởng Niệm Trận Chiến Hòang Sa của Hải Quân Quân Lực VNCH chống trả anh dũng cuộc xâm lăng của Hải Quân Trung Cộng.

Cá nhân chúng tôi có trình bầy một vài nhận định trong bài :

“ ĐẦU NĂM, ĐẢNG CSVN NẰM ĐÂU ? ”

Bài này, nhân vụ án Phạm Quý Ngọ, muốn nêu lên những hành vi gian trá và những thủ đọan đấu đá giữa phe “   Đảng quyền ” và “ Chính quyền ” … tiêu biểu là Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai phe đều có những đàn em “ theo voi ăn bã mía ” để tạo sức mạnh cho đàn anh.

Cái chết của Phạm Quý Ngọ là cơ hội cho Dân Ta đào sâu, tìm hiểu , thấu rõ về thành phần lãnh đạo đất nước này, để từ đó đưa ra kết luận về sinh mạng đảng CSVN trong những ngày sắp tới.

 

CHIA CHÁC QUYỀN LỰC.

Phe Đảng quyền và phe Chính quyền, cầm chân, kìm kẹp lẫn nhau bằng cách chia chác quyền lực trong từng guồng máy của chính quyền cũng như bộ đội.

Bài này chỉ nói đến việc chia chác quyền lực trong hệ thống chính quyền mà thôi.

Nếu không giành giựt được chút quyền lực bên chính quyền, coi như phe đảng quyền “ đói meo ”, nếu đồng ý với nhận định này, thì rõ ràng việc tranh giành, chia chác quyền lực chính là để chia chác quyền lợi, rõ hơn nữa là chia nhau, hè nhau “ cướp cơm chim” của Dân Tộc.

Do đó, nếu chánh quyền nắm vai trò Trưởng, thì phe đảng quyền nắm vai trò Phó (hoặc Thứ tùy theo cách gọi của mỗi Ban ngành) và ngược lại…

Đó là thế cài răng lược để chia nhau cướp giựt tài sản Quốc Gia, Dân Tộc.

Để chứng minh thế cài răng lược giữa phe đảng quyền và phe chính quyền, ta trở lại việc phong chức Thứ Trưởng CA cho Phạm Quý Ngọ sẽ rõ, việc phong chức này do Tô Huy Rứa, thay mặt phe đảng quyền chủ trì lễ trao quyết định quyền lực thứ hai trong Bộ Công An cho Phạm Quý Ngọ. (Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, Tô Huy Rứa, tái đắc cử vào Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 2 năm 2011 THR được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.)

Tạm ngưng ở đây, sẽ trưng dẫn KẺ CHỦ MƯU RA LỆNH GIẾT PHẠM QUÝ NGỌ trong phần sau, để nói về thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng.

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG.

 

Không thể bỏ qua việc phân tích Thông Điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng, vì nó hé mở cho ta thấy một số bất đồng cần được giải quyết giữa hai phe đảng quyền và chính quyền mà NTD là kẻ xuống tay đi nước cờ trước bằng thông điệp đầu năm.

Vậy :

- Nội dung Thông Điệp đầu năm của Dũng Thủ Tưởng muốn nhắn gởi đến dân chúng điều gì ?

- Nội dung Thông Điệp của Dũng Thủ Tướng cảnh cáo phe đảng quyền như thế nào ?

Phân tích Thông Điệp này của NTD, xin chỉ chú trọng hai điểm mà NTD nêu lên.

1/ Thay đổi cơ chế ?

2/ Bật đèn xanh cho Dân chống Đảng !

THAY ĐỔI CƠ CHẾ.

-         Đặt vấn đề “ PHẢI THAY ĐỔI CƠ CHẾ ”, NTD đã nghiễm nhiên muốn nắm quyền QUYẾT ĐỊNH những định chế, những phương thức ..v..v… điều hành chính sách và guồng máy chính quyền, mà trước đây, công việc này do Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng ( BCT/TƯ) ban hành xuyên qua những Nghị Quyết, nghĩa là BCT/TƯ chỉ đạo, phe chính phủ của NTD thừa lệnh thi hành, cái gì BCT/TƯ cho phép, bên phía Dũng Thủ Tướng mới được thực hiện. (đảng lãnh đạo, chính phủ quản lý… còn dân tôi làm nô lệ cho cả hai….!!!)

-         Nay Dũng Thủ Tướng tuyên bố “ Phải thay đổi cơ chế ”, cho dù Dũng chưa minh định thành phần nào của đảng hay chính Dũng thủ tướng có quyền quyết định việc PHẢI thay đổi cơ chế, nhưng rõ ràng Dũng muốn truất quyền lãnh đạo của đảng khi đề cập đến việc “ MỞ RỘNG DÂN CHỦ”

-         Nếu đảng mất ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, nó cũng đồng nghĩa với việc HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992, cũng như bản tu chính HP/2013.

Chỉ đơn cử ý đồ của phe NTD như trên cho thấy phe chính quyền đang thách đố sức mạnh của phe đảng quyền, phe chính quyền phải đủ mạnh Dũng thủ trướng mới giám ngang nhiên tuyên bố như vậy, điều đó cho ta thấy phe đảng quyền đang gặp nguy cơ mất vai trò độc tôn lãnh đạo, như vậy, nó không thể ngồi yên, để mặc cho phe NTD muốn làm gì thì làm.

Trận chiến tranh giành quyền lực đã mở màn !

Lực lượng tình báo Trung Cộng cài dày đặc trong mọi sinh họat tại Việt Nam cũng không thể để phe đảng quyền bị tiêu diệt, vì đảng CSVN chính là tay sai đắc lực của Trung Cộng trong việc thực hiện thỏa hiệp Thành Đô, đô hộ Việt Nam, chiếm Việt Nam làm đường tiến xuống vùng Đông Nam Á hòan thành mộng bá quyền, mở rộng không gian sống cho người Hoa như Trì Hào Điền đã từng tuyên bố….Phe thân Trung Cộng và tình báo TC chìm nổi tại Việt Nam phải nhận được chỉ thị tích cực cứu đảng csvn.

-         Phe NTD có tiên liệu được việc Trung Cộng can thiệp hay không ?

-         Sinh mạng chính trị của NTD lấy gì bảo đảm khi TC can thiệp bảo vệ đảng CSVN ?

Chỉ ngắn gọn với hai câu hỏi trên, người ta có thể mường tượng tình trạng rối rắm trong đảng CSVN hiện nay, có thể đưa đến nguy cơ sụp đổ chế độ ?

Khi tuyên bố trong Thông Điệp đầu năm, NTD đòi thay đổi cơ chế, không phải là một thứ phát ngôn bốc đồng, nên nhớ, NTD đã leo từ thân một anh y tá quèn ở Cà Mâu, lên đến chức thủ tướng để lãnh đạo chính quyền ở Hà Nội, thì con người đó, hẳn nhiên đã chứa đầy một bụng thủ đọan để cướp quyền và bảo vệ an ninh sinh mạng chính trị của mình và phe nhóm.

Đến đây, một câu hỏi khác lại được đặt ra là :

“ NTD dựa vào sức mạnh nào để chống phe đảng quyền khi đảng CSVN được chống lưng bởi Trung Cộng ?”

Câu hỏi này, người viết chưa có gỉai đáp , NHƯNG CHẮC CHẮN NTD PHẢI CÓ MỘT LỰC ĐỦ MẠNH mà NTD tin vào đó để tuyên bố “ PHẢI THAY ĐỔI CƠ CHẾ ” , mong được Anh Em Quốc Nội giúp tìm bằng chứng cho gỉai đáp.

 

BẬT ĐÈN XANH CHO DÂN CHỐNG ĐẢNG.

Trong Thông Điệp đầu năm, Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh :

“ Người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm….”

Lời tuyên bố này của NTD đã cố tình phò trợ và làm nổi bật vụ án Sinh Viên Nguyên Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha khi hai người trẻ này tuyên bố trước tòa, đại ý như sau :

“ Chúng tôi chống đảng, mà chống đảng thì không có tội, vì không có điều luật nào quy tội người chống đảng !”

Như vậy rõ ràng khi NTD tuyên bố như trên có ý xúi Dân chống đảng, bật đèn xanh cho Dân chống đảng. NTD Đã đổ thêm dầu cho ngọn đuốc chống đảng đang bùng phát mạnh mẽ trong lòng Dân Tộc Việt Nam.

Để xác định NTD quyết tâm hỗ trợ Dân chống đảng, để Dân tin tưởng NTD đứng về với Nhân Dân, NTD cần trả tự do ngay cho những tù nhân lương tâm, chống giặc phương bắc cũng như chống đảng….

Vì những Tù Nhân Lương Tâm này đã bị tù nhưng không có tội vì chính NTD xác định :

NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN LÀM NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM”

Không có điều luật nào cấm người dân thể hiện lòng yêu nước.

Không có điều luật nào cấm người dân chống đảng.

Nguyễn Tấn Dũng phải hiểu rằng muốn thay đổi cơ chế, lực lượng mạnh nhất để hỗ trợ và bảo vệ sinh mạng chính trị NTD chính là toàn Dân.

Bước đầu chứng minh NTD muốn mở trang sử mới cho Dân Tộc, NTD cần có hành động thiết thực, rõ ràng để tòan dân trao niềm tin cho NTD ….

Quyết định trả tự do cho những Tù Nhân Lương Tâm, là một quyết định sáng suốt mà NTD phải thực hiện cho được để xây dựng lòng tin vững chắc của lực lượng mạnh nhất là Toàn Dân, là điểm tựa cho mọi toan tính và bảo vệ sinh mạng chính trị NTD chống lại phe đảng quyền.

Người ta rồi ai cũng phải chết, cọp chết còn để lại tấm da cho loài người chưng, ngắm…. chẳng lẽ con người khi chết đi lại để bị dân tộc nguyền rủa ?

Nguyễn Tấn Dũng, phải tiến lên , cứu Dân Tộc thoát họa nô lệ phương bắc, hãy viết trang sử mới cho Dân Tộc, toàn dân sẽ ủng hộ và bảo vệ NTD, lịch sử Dân Tộc sẽ dành cho NTD một trang sử vẻ vang.

Tương lại huy hoàng đó, Dân Tộc sẽ dành cho bất kỳ ai xóa bỏ được quyền lực độc tôn của đảng CSVN.

 

CHUẨN BỊ SỨC MẠNH ĐỂ THAY ĐỔI CƠ CHẾ

KẾ HOẠCH NẮM TRỌN LỰC LƯỢNG CÔNG AN.

Dư luận đưa ra nhiều suy đóan về cái chết của Thứ Trưởng Công An Phạm Quý Ngọ…. Dù suy luận như thế nào đi nữa, tựu chung, Phạm Quý Ngọ cũng phải chết và đã chết thật.

Chia sẻ nhận định về thông điệp của NTD trong phần “ Thay Đổi Cơ Chế ” cho thấy phe NTD quyết hạ phe đảng quyền của Nguyễn Phú Trọng.

Nước cờ đầu tiên, NTD mượn bàn tay Dương Chí Dũng triệt hạ Phạm Quý Ngọ (để không nhầm hai tên Dũng, nay gọi Dương Chí Dũng là Dũng Vinalines) , vì như đã thưa, Phạm Quý Ngọ là tay chân của phe đảng quyền trong bộ công an,

mà lực lượng công an là một lực lượng đủ mạnh để lật ngược thế cờ nào đó mà NTD muốn thực hiện, do đó, phải lọai bỏ tay chân, tai mắt của đảng quyền trong lực lượng công an để NTD và Trần Đại Quang nắm trọn vẹn lực lượng này.

Phạm Quý Ngọ chỉ mới bị Dũng Vinalines cáo giác trước tòa, phe đảng quyền bị yếu thế ngay.

Sinh mạng PQN chỉ là một ngòi nổ được phe chính quyền khai thác để khơi mào trận chiến, tranh giành quyền lực giữa hai phe.

Phe đảng quyền vội vã chỉ thị cho Ủy Ban Nội Chính ( UBNC ) nhẩy vào cuộc điều tra nội vụ với hy vọng tìm kẽ hở cứu Phạm Quý Ngọ, do đó UBNC không cách chức PQN trong khi tiến hành điều tra !!! (đó là quyết định trái nguyên tắc điều tra một vụ án )

Cho dù Ủy Ban Nội Chính đã bắt tay vào việc “ điều hướng cuộc điều tra ” , cuối cùng UBNC cũng đành phải tuyên bố vụ án Phạm Quý Ngọ sẽ chỉ điều tra đến PQN mà thôi !!! Tại sao vậy ? ( lại thêm một quyết định trái nguyên tắc điều tra )

Dư luận thắc mắc, ngay khi PQN chưa chết, UBNC đã tuyên bố chỉ điều tra đến PQN mà thôi, có nghĩa là những ai khác nữa, dù liên quan đến vụ án này đều coi như kẻ ngòai cuộc !!! , những kẻ liên can gần nhất trong vụ án Phạm Quý Ngọ phải kể đến Trương Mỹ Lan và Trần Đại Quang được đặt UBNC đặt ra ngòai cuộc, không bị bộ phận điều tra rờ tới thì Phạm Quý Ngọc đã chết ??? ( xin mở ngoặc để lưu ý vai trò Trương Mỹ Lan sẽ nói trong phần sau ).

Nếu cuộc điều tra của UBNC tiến môt bước ngắn nữa thôi, Trần Đại Quang và Trương Mỹ Lan sẽ không thoát.

Nhưng UBNC đã kịp thời dừng lại ? hay bị bó tay phải dừng lại ? thế lực nào áplực được UBNC bó tay trong vụ này ?

 

LÝ DO NÀO VÀ AI QUYẾT ĐỊNH THỦ TIÊU PHẠM QUÝ NGỌ ?

Phe đảng quyền, tức UBNC, KHÔNG thể cách chức PQN khi tiến hành cuộc điều tra, vì làm như vậy, chẳng khác gì phe đảng quyền tự chặt tay chân mình, khi phe đảng quyền chưa cài cắm được người thay thế PQN trong bộ công an để bảo vệ quyền lực của phe đảng quyền . Đó là câu trả lời lý do tại sao UBNC không cách chức PQN trong tiến trình điều tra !!

Dù UBNC tuyên bố sẽ KHÔNG điều tra những gì liên can sau PQN, cũng chưa đủ để Trần Đại Quang và những kẻ khác yên tâm ( kẻ khác đó là những kẻ nằm trong và ngòai đảng, nằm trong và ngòai chính quyền).

Để bảo vệ mình và những kẻ khác đã cùng Trần Đại Quang (TĐQ) liên can đến vụ án ( ? ), TĐQ phải áp lực cả hai phe đảng quyền và chính quyến cho PQN “ đi chỗ khác chơi” mới đủ an tòan - có người bảo là cho PQN “ đi bán muối” – ( đó cũng là một gỉai thích cho lý do UBNC quyết định chỉ điểu tra đến PQN là chấm dứt, được giới nhận định Quốc Nội gọi là “ vụ án tắm từ cổ trở xuống” )

Đương nhiên phe chính quyền chấp thuận ngay “ áp lực ” của TĐQ để chặt tay chân đảng quyền, như vậy, phe đảng quyền bị mất tay chân, tai mắt trong bộ công an nếu khuất phục áp lực của TĐQ.

NHƯNG …. phe đảng quyền cũng không thể cưỡng lại áp lực của Trần Đại Quang, vì thực tế, chỉ cần 2 giờ đồng hồ, từ 2 giờ đêm đến 4 giờ sáng, Trần Đại Quang đủ sức ( âm thầm) hốt hết mười bốn tên đầu sỏ trong Bộ Chính Trị, trong đó có cả Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang , Nguyễn Bá Thanh…v…v…

Như vậy, nguyên nhân đưa đến cái chết của Phạm Quý Ngọ chính vì sự yếu sức của phe đảng quyền, vì phe này không đủ mạnh để chống lại sức mạnh lực lượng công an của Trần Đại Quang để bảo vệ sinh mạng PQN, phe đảng quyền đành nuốt hận nhìn tay em của mình bị thủ tiêu, như vậy rõ ràng PQN chết vì phe đảng quyền yếu thế trước phe chính quyền ! nếu phe đảng quyền đủ mạnh, PQN không bất đắc kỳ tử như vậy được ! cái chết của PQN cần thiết để duy trì sự hiện hữu ( dù trong thế yếu ) của phe đảng quyền trước áp lực của TĐQ.

Phe đảng quyền đành lui một bước để hy vọng trong những ngày tới, phe đảng quyền củng cố sức mạnh, tính nước cờ khác, kiểu “ thua me, gỡ bài cào” mà thôi.

 

Phạm Quý Ngọ chết vì đứng kẹt giữa hai thế lực chính đang tranh giành quyền lực.

Tội của Phạm Quý Ngọ chỉ là tội tham nhũng và “ tiết lộ bí mật công vụ” chưa đáng gì để PQN phải tự tử , cũng chưa đáng gì để phải thủ tiêu PQN, cho dù người ta nâng lên đến tột đỉnh tội danh “ làm lộ bí mật nhà nước” ( thế mới biết, cái nhà nước CS nhiều bí mật quá) cũng chưa phải là tôi đáng chết…vì nó chỉ là tội hình sự không phải tôi danh như một gián điệp tiết lộ an ninh quốc gia cho phe địch…..

Nhưng Phạm Quý Ngọ phải chết vì PQN ngồi ghế Thứ Trưởng Công An, vì PQN là tay chân, là tai mắt của phe đảng quyền trong hang ngũ chính quyền, sự hiện diện của PQN trong Bộ Công An sẽ cản trở kế hoạch “ Phải thay đổi cơ chế ” của NTD.

 

THẾ LỰC KIM TIỀN NGOÀI ĐẢNG

Trở lại với lời khai của Dũng Vinalines trước tòa về việc hối lộ Phạm Qúy Ngọ bằng tiền của Trương Mỹ Lan.

Dũng Vinalines khai trước toà rằng Dũng đã đem tiền của Trương Mỹ Lan hối lộ PQN, số tiền lên đến 1 triệu 5 trăm ngàn Mỹ Kim, để không làm khó dễ Trương Mỹ Lan là “ đối tác ” trong một vụ làm ăn lớn :“ chuyển đổi công năng thương cảng Saigon”

tml

(Nguồn gốc Trương Mỹ Lan là một người Tàu, đã từng được trao huy hiệu TPHCM cho cá nhân người Hoa xuất sắc trong dịp tết Tân Mão !!! )

 

Việc chuyển đổi thương cảng Saigon thuộc địa phận quận 4 được trang “ Web Nguyễn Tấn Dũng.Org “ cho biết như sau ( trích) :

“ Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn có tên gọi đầy đủ là “Đề án di dời cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước và chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội (Q.4, TP.HCM). Đề án này của công ty THNN một thành viên Cảng Sài Gòn – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và do công ty này quy hoạch, đầu tư xây dựng, thực hiện theo quy định của Nhà nước và của TP.HCM.”

 

Nhưng mục đích sâu xa ẩn chứa trong vụ chuyển đổi thương cảng Saigon được trang “ Web Nguyễn Tấn Dũng.Org” một lần nữa cho biết như sau ( trích ) :

“ Mục đích của việc di dời để đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa vận tải biển tại khu vực đồng thời bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định và phát triển của cảng Hiệp Phước.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 định hướng không gian kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn (trong đó có khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội của Cảng Sài Gòn), sau khi chuyển đổi công năng, khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ trở thành khu vực giáo dục, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí, khách sạn, khu dân cư, khu phức hợp ga tàu khách quốc tế, quảng trường, cây xanh, phố đi bộ…Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

NhaRong-1

                                       Phối cảnh dự án Nhà Rồng - Khánh Hội. (Ảnh: TBKTSG)

Được biết, đây được coi là “khu đất vàng”, có vị trí đắc địa, nằm trong tầm ngắm của nhiều tập đoàn bất động sản. Việc bà Trương Mỹ Lan bỏ ra 20 tỉ đồng đưa cho ông Dương Chí Dũng cũng không nằm ngoài mục đích giành quyền sở hữu khu đất này.”

Với những dữ kiện tiết lộ trong trang “ Nguyễn Tấn Dũng.Org” cho ta thấy bàn tay của Trương Mỹ Lan ( TML ) trong việc mượn Dũng Vinalines làm đường dây móc nối với các cấp thẩm quyền ( trong đó có PQN và ….. ? ) để y thị được quyền khai thác công trình béo bở này, chứng tỏ TML quyết tâm cướp cho được( bằng mọi giá) công trình to lớn này !

( Xin tạm ngưng nói về khả năng KIM TIỀN của TML, nếu quý vị muốn biết thêm về xuất thân và sự dầu có đến mức nào của nhân vật này, chỉ cần vào google đánh tên TRƯƠNG MỸ LAN, hoặc vào trang “ web NGUYEN TAN DUNG.ORG”, Quý Vị sẽ có thêm nhiều tài liệu tham khảo)

Ở đây muốn nói đến tài năng của TML thoát thân trong vụ án hối lộ PQN, trong khi chính TML chủ mưu vụ hối lộ PQN và….?

- Tại sao TML không bị vác chiếu ra tòa sau lời khai của Dũng Vinalines ?

- Tại sao báo chí LỀ ĐẢNG cũng bỏ qua tên TML trong một vài bài ttường rình vụ án ?

Trong bài “Đầu năm, đảng CSVN nằm đâu” có nói đến sự kiện, tòa án nhân dân Hànội quyết định tạm ngưng tiến hành vụ án “để chờ lệnh” !!! ???

Đó chính là Tòa chờ kết quả mặc cả, điều đình, toa rập giữa hai thế lực chính quyền và đảng quyền khi đưa PQN lên bàn mổ !

Đó cũng là thời gian TML “ sắp xếp một cuộc đi đêm khác với các anh nhớn ”

   Điều rõ ràng nhất, chính Trương Mỹ Lan là kẻ chủ mưu trong vụ án hối lộ PQN, nhưng TML vẫn “ bình chân như vại ”, Ủy Ban Nội Chính, tòa án không nhắc gì đến tên Trương Mỹ Lan như sợ phạm húy vậy !

-         Trương Mỹ Lan là một người giỏi hay sức mạnh của thế lực KIM TIỀN mạnh hơn cả luật pháp của một đất nước ?,

-         Kinh tế Việt Nam thời nay do thế lực nào khuynh loát ?

Câu trả lời, xin tùy thuộc nhận định của người đọc.

 

KẾT

Trở lại với thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng,

Nếu NTD thực tâm muốn thay đổi cơ chế hiện nay, nghĩa là xoá bỏ quyền lực độc tôn của đảngCSVN ghi trong điếu 4/ HP, thì, một trong những kế họach cần khẩn cấp thực hiện - khi đang chiếm thế thượng phong so với phe đảng quyền - :

Nguyễn Tấn Dũng PHẢI SẮP XẾP để Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, NẮM THÊM chức vụ “ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG ĐẢNG” thì coi như NTD toàn thắng.

Dù sao thì “ một giọt máu đào , cũng hơn ao nước lã”.

Trong đấu tranh chính trị “ cờ đến tay ai, nấy phất ”,

Cơn cuồng phong chống đảng đã nổi lên rồi, ngọn cờ trong tay NTD phải nương vào cơn cuồng phong này cho nó vươn cao.

Đừng để mất thời cơ.

 

Sydney, ngày 1/3/2014.

Vũ Trọng Khải

Kỹ Thuật

Trồng Ớt Nhiều Trái

Tổng hợp các cách ...

Cách Trồng & Ghép ...

Mời độc giả theo dõi ...

Phá mật khẩu iPhone ...

Skorobogatov đã có thể ...

Sức Khỏe

Đau Thắt Lưng

 Đau lưng có thể ...

Dùng Cần Sa ở thanh ...

Trẻ em dùng cần sa đều ...

Cảm thấy Khỏe hoặc ...

“Sức khỏe là trạng ...

Cách phòng virus ...

Hình thức lây nhiễm ...

Gia Chánh

Cách Pha Nước Mắm ...

Thức ăn ngon phải có ...

BÚN THỊT NƯỚNG thơm ...

Một tô bún thịt nướng ...

Bánh Dầy

Món bánh dễ làm và rất ...