Đảng Cộng sản Việt Nam hèn yếu trước sự lấn áp của Trung Cộng về mọi phương diện. Lãnh thổ, lãnh hải bị xâm phạm, nguy cơ mất nước gần kề. Thế giới muốn trợ giúp Việt Nam cải cách chính trị kinh tế, gia tăng quốc phòng nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục con đường lệ thuộc Trung Cộng vì sợ mất độc quyền cai trị của đảng. Vì thế, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm cùng toàn dân tranh đấu để cứu nước và xây dựng đất nước…

 

Việt Báo - Garden Grove (Bình Sa)- – Tại Hội trường Sheraton Garden Grove – Anaheim South Hotel số 12221 Harbor Blvd, Garden Grove CA 92840 vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 4 năm 2016, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã Tổ Chức Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng, (VNQDĐ) tham dự lễ ra mắt ngoài các phái đoàn Việt Nam Quốc Dân Đảng về từ khắp các châu lục, một số đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng địa phương còn có hơn 400 qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị nhân sĩ, qúy cựu viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, một số đại diện các đảng phái chính trị, qúy cộng đồng, qúy vị đại diện các tổ chức đầu tranh, qúy hội đoàn, đoàn thể, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Trung Ương, Tiểu Bang, Địa Hạt và một số các Thành Phố, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.
Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm Ban tổ chức cũng đã dành một phút để tưởng nhớ đến Đồng Chí Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí đã lên đoạn đầu đài trong ngày tang Yên Báy cũng như những đồng chí đã hy sinh vì lý tưởng và mục tiêu của Đảng.

Tiếp theo ông Phan Thanh Châu Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Qúy vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, Quý vị Đại diện các Chính Đảng, Quý Quan Khách, Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình, Báo Chí……

Trong hội trường

Ông cho biết: “Trước hiện tình đất nước, việc thống nhất, đoàn kết các tổ chức đấu tranh của tập thể người Việt Quốc Gia để tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh giải thể chế độ phi nhân phản dân tộc của CSVN là một đòi hỏi bức thiết. Ý thức được tầm mức quan trọng này VNQDĐ đã kiên tâm vận động trong suốt nhiều năm dài và đã đạt được kết quả tốt đẹp, để hôm nay chúng tôi tổ chức thành công Đại Hội Toàn Đảng trong 3 ngày 1, 2, và 3 tháng Tư năm 2016 tại miền Nam California, Thủ Đô tinh thần của người VN tị nạn CS. Tất cả đại biểu Đảng Viên từ các Châu Lục, các tiểu bang tại Hoa Kỳ đã tụ hội về đây phó Hội để hợp nhất các hệ thống VNQDĐ quy về một mối. Kể từ ngày hôm nay tất cả đảng viên chúng tôi chỉ hoạt động dưới một danh xưng duy nhất “VNQDĐ”.

Qua 3 ngày Đại Hội VNQDĐ đã mở ra một kỷ nguyên mới, đã làm nên lịch sử. Đã tạo niềm tin yêu không chỉ đối với tất cả đảng viên mà còn đáp ứng được lòng kỳ vọng của Quốc dân VN trong cũng như ngoài nước.

Anh linh của Đảng trưởng, anh hùng Dân tộc Nguyễn Thái Học và tất cả các đồng chí tiên liệt cũng như hàng hàng lớp lớp các chiến sĩ Việt Quốc đã hy sinh vì nền độc lập của nước nhà sẽ phù trợ cho tất cả chúng ta luôn chân cứng đá mềm kiên trì đấu tranh sớm giải thể chế độ CSVN để đem lại độc lập cho nước nhà và tự do hạnh phúc cho toàn dân Việt.”

Trong hội trường: Lãnh đạo VNQDĐ chụp hình chung với lãnh đạo các đảng bạn và CĐNVLBHK

Sau đó phần phổ biến thông cáo báo chí về kết quả Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng trong đó cho biết: Sau nhiều năm nỗ lực vận động và chuẩn bị, đại hội thống nhất toàn đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được tổ chức trong 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 4 năm 2016 tại khách sạn Sheraton, Orange County, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhiều phái đoàn đại biểu, đảng viên VNQDĐ từ Úc Châu, Âu Châu, Canada, Á Châu và các tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự sự kiện lịch sử này. Sau 3 ngày bàn thảo sôi nổi, Đại Hội đã chính thức tuyên bố kể từ nay tất cả các hệ thống, các cơ sở, các đảng viên hoạt động riêng rẻ trước đây đều cùng nhau kết hợp dưới danh xưng duy nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đại Hội đã thông qua những văn kiện căn bản như Cương Lĩnh Chính Trị, Đảng Quy. Đại Hội cũng biểu quyết về chủ trương, đường lối và phương hướng hoạt động của VNQDĐ trong thời gian sắp tới. Đại Hội đã bầu ra một ban lãnh đạo của các cơ cấu Trung Ương gồm Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát nhiệm kỳ 2016-2020 với thành phần nhân sự như sau: Tân Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng gồm có: Ông Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương VNQDĐ; Ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ; Ông Lê Quốc Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương VNQDĐ; Ông Nguyễn Khắc Ninh, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ; Ông Phan Thanh Châu, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ; Ông Trần Minh Vũ, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ; Ông Lê Trung Khương, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ; Ông Trần Việt Đạo, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ.

Đại Hội cũng thông qua bản Quyết Nghị nói lên quyết tâm của VNQDĐ trong giai đoạn mới trước hoàn cảnh đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài, toàn trị lên đất nước Việt Nam, tiếp tục thần phục Trung Cộng và trước tình hình Trung Cộng gần như chiếm trọn Biển Đông gây bất ổn tại vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Bản Quyết Nghị cũng nêu rõ VNQDĐ “nguyện sát cánh cùng toàn dân, kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, đấu tranh trên mọi mật trận nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản hiện nay tại Việt Nam”.

Trong phần phát biểu của qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Qúy vị đại đảng phái chính trị, qúy vị dân cử… Tất cả mọi người đều hân hoan chung vui cùng Việt Nam Quốc Dân Đảng và hứa sẽ cùng sát cánh bên nhau trên bước đường đấu tranh giải thể chế độ cộng sản để cho Dân Tộc Độc Lập-Dân Quyền Tự Do-Dân Sinh Hạnh Phúc…

Trong hội trường

Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phổ biến một bản Cương Lĩnh Chính Trị trong đó có những đoạn cho biết: “… Hiện nay, 2016, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám giữ chủ nghĩa lỗi thời, tiếp tục chế độ độc tài tồn trị, tước đoạt các quyền tự do căn bản của con người, chà đạp nhân quyền, đàn áp mọi tiếng nói của người dân. Các cơ quan nhân quyền quốc tế đều lên án nặng nề.

Đảng Cộng sản Việt Nam tóm thu tài sản của quốc gia, chia nhau đặc quyền đặc lợi, bao che tham nhũng tạo thành tầng lớp thống trị tách rời quần chúng, đối nghịch với quốc dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương một nền kinh tế “thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” hiện đã hoàn toàn phá sản, hạ tầng cơ sở yếu kém, tài chánh thâm hụt, lạm phát gia tăng, đời sống đa số người dân cơ cực, nông dân nghèo đói, các công ty quốc doanh thua lỗ trầm trọng.

Nền văn hóa, xã hội và giáo dục Việt Nam dưới thời Cộng sản đã quá suy đồi từ thượng tầng xuống hạ tầng, luân thường đạo lý đảo lộn, khoảng cách giàu nghèo đã quá cách biệt, công nhân nông dân là thành phần bị chèn ép nhất trong xã hội. Môi trường sống ô nhiễm trầm trọng, Y tế lạc hậu, sức khỏe người dân không được bảo đảm.

Đảng Cộng sản Việt Nam hèn yếu trước sự lấn áp của Trung Cộng về mọi phương diện. Lãnh thổ, lãnh hải bị xâm phạm, nguy cơ mất nước gần kề. Thế giới muốn trợ giúp Việt Nam cải cách chính trị kinh tế, gia tăng quốc phòng nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục con đường lệ thuộc Trung Cộng vì sợ mất độc quyền cai trị của đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ngoan cố bám lấy chế độ độc tài toàn trị, duy trì độc quyền chính trị, kềm hãm bước tiến của dân tộc, tình hình càng ngày càng bi đát, nguy cơ mất nước đã gần kề. Tập đoàn cai trị CSVN thật sự đã thách thức ước vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam về một đất nước dân chủ, tự do, thịnh vượng trong một thể chế chính trị của dân, do dân và vì dân.

Vì thế, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm cùng toàn dân tranh đấu để cứu nước và xây dựng đất nước…”

Bản cương lĩnh cũng đã nêu rỏ mục tiêu và sách lược, đường lối đấu tranh hiện nay cũng như giai đoạn hậu cộng sản…”

Kết thúc buổi lễ ra mắt, Ban tổ chức đã mời tất cả qúy vị tham dự đến nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst để tham dự buổi tiệc liên hoan với chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện cùng sự góp mặt của Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ, Ban Hợp Ca Quảng Nam Đà Nẵng và anh chị em nghệ sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đóng góp.

www.vietquoc.org