CSVN là đám tay sai của Quốc tế CS, đang làm tan hoang VN mọi phương diện. Lấy xong Miền Nam, tay chúng nhuốm máu người VN cả nước. Trên đà say máu, chúng nay lăm le hút máu 95 triệu người VN, không trừ ai.

CS: từ nhuốm máu tiến lên hút máu đồng bào anh em

 
Mặc dù đảng trưởng Bú Lý tuyên bố chưa biết đến hết thế kỷ 21 đảng ta sẽ đưa Cả Nước Xuống Hố “hoàn thiện” hay không, “Đảng ta” vẫn không ngừng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường Cắt Mạng Việt Nam: Từ bàn tay nhuốm máu anh em nay lăm le nhảy lên một tầm cao mới: hút máu đồng bào.
 
"Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào;
"Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em"
 
Trích lại hai câu hát trên đây, từ bài “Lửa Máu Hận Thù” do tác giả Thục Vũ sáng tác trong thời kỳ chiến tranh Chống Cộng Khỏi Phỏng (hai hòn), Chổi tôi không dám có ý đồ phá hoại chính sách Hòa Giải Hòa Hợp đang được đảng ráo riết thực thi qua Nờ Cu 36 kiểu (NQ.36); lại càng không nhằm mục đích khơi dậy hận thù với bộ đội cụ Hồ “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Cuốc”, vì hầu hết họ ngày nay đã sáng mắt sáng lòng, nói nôm na dân dã, là trắng mắt ra, thấy “anh yêu em lầm lỡ” = cháu yêu bác lầm to, và Chổi này tuy chỉ là chổi thôi cũng không bao giờ đánh kẻ chạy lại (Cái chổi “Ngụy” nó khác với con người Cắt Mạng là như thế). Mong các bác Tô Hải, Bùi Tín, mợ Dương Thu Hương và hàng hàng lớp lớp “Giặc từ miền Bắc...” đã “tự chuyển hóa”, đang “tự chuyển hóa”, hay sắp “tự chuyển hóa”, nếu đọc bài này, chớ có… “giật mình”. Nhà cháu xin cảm ơn.
 
Thật là chẳng hay ho chi khi phải lật lên lật lại những bàn tay nhuốm máu anh em, những bàn tay nhuốm máu đồng bào. 
 
Những tưởng rằng những bàn tay nhuốm đầy máu của đồng bào, máu của anh em kia rồi sẽ được rửa đi theo thơi gian, và trên hết là do lòng nhân hậu, dễ bỏ qua của Miền Nam nạn nhân, vì “Từ đây giang sơn thu về một mối, đất nước sạch bóng quân thù”, mặc dù “quân thù” đây không ai khác hơn là đồng bào, anh em “miền Nam ruột thịt” đang sống trong thanh bình tự do no ấm thì bị “người anh em miền Bắc” khố rách áo ôm vác mã tấu mác lê vượt tuyến vào “đánh nhào”; “quân thù” của “Bác và Đảng” phải “đánh thắng” và đã “đại thắng” không ai khác hơn là nhân dân miền Nam mà loa đài miền Bắc đêm ngày ra rả là “đồng bào, anh em ruột thịt” ,vì quân Mỹ và Đồng Minh đã cút sạch theo Hiệp định Ba Lê từ hai năm trước theo đúng tinh thần Hiệp định Ba Lê, chứ không như Bác và Đảng đé tòe loe, ẻ toèm loem lên chữ ký chưa ráo mực của chú Thọ nhân danh nhà nước VNDCCH, tức Miền Bắc CS. Nhưng không.
 
Nhưng không! Chẳng những thế, những bàn tay nhuốm máu anh em, nhuốm máu đồng bào trong cuộc chiến do “Bác và Đảng” phát động chống phá phân nửa tổ quốc Miên Nam phồn thịnh văn minh, ngày nay trong “thời bình”, tức từ khi đã cướp được chính quyền cả nước trong tay, lại càng rảnh tay, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” để nhuốm càng đậm hơn máu anh em đồng bào.
 
Hơn 40 năm qua, tay chúng ngày càng đẫm máu dân oan khắp ba miền đất nước, khi họ chống trả lại hành động cướp đất đai, nhà cửa; máu của tín hữu, tăng ni nơi sân chùa; máu của giáo dân tu sĩ trong nhà thờ; máu của những ai yêu nước lên tiếng bảo vệ tổ quốc; máu của nhưng người đi đường không chịu nạp tiền mãi lộ; máu của những người quyệt bảo vệ phần huyệt mộ nơi nghĩa trang do tổ tiên khai phá sở hữu bao đời; máu của những người cất lên tiếng nói cho Quyền Con Người... và biết bao thứ máu nữa bọn chúng, những bàn tay ấy đang nhuốm trên tay, như đang say máu. 
 
Trên đà say máu, những bàn tay ấy nay đang lăm le chuyển từ nhuộm máu “lên một tầm cao mới”: hút máu anh em; hút máu chị em; hút máu đồng bào cả nước. Chúng hút máu 95 triệu bằng luật pháp đàng hoàng: Luật bắt buộc toàn dân VN phải hiến máu mỗi năm một lần.
 
Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, Nga, những người CS ở Việt Nam (người viết xin bái phục và học theo Luật sư Đinh Thạch Bích, gọi “CS ở VN” mói là chính xác, đúng hơn gọi CSVN, vì VN thuần túy không có cái nòi, cái giống CS; chúng chỉ là đám tay sai của Quốc tế CS, do gián điệp HCM; rõ ràng là chúng đang làm tan hoang VN mọi phương diện), thay nhuốm máu “anh em, đồng bào” miền Nam. Lấy xong Miền Nam, tay chúng nhuốm máu người VN cả nước. Trên đà say máu, chúng nay lăm le hút máu 95 triệu người VN, không trừ ai.
 
Trong thời chiến, hoặc lúc gặp đại thiên tai, người ta cần máu để cứu sống thương binh và thường dân nạn nhân, nhưng chẳng ai bắt dân cả nước phải hiến máu. Thế mà giờ đây, khi “Nhìn chung chưa bao giờ VN được như hôm nay” (NPT), CS lại lăm le đe đè cổ dân Việt hút máu mỗi năm, bảo là để cứu người! Đúng là, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý “Đừng nghe những gì CS nói…” không bao giờ thay đổi.
 
Trước thực tế sờ sờ dân Việt mình bị bọn CS ở VN đang “phanh thây uống máu quân thù”, đến một đứa dốt nát như thằng Cu Tèo, chẳng có học hàm học vị Tiên Sư, Dáo Mác, Phó Mát gì ráo, cũng biết phải “thất phu hữu trách”, lên tiếng thách thức bất cứ ai, kể cả các các nhà học giả lẫn học thiệt, phản chứng được tư tưởng cu ấy, rằng thì là:
 
Đi theo CS là Cắt Mạng Việt Nam
 
 
Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com