slogan-01

Gần đây, ông GS. Nguyễn Đình Tấn, Giám đốc Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có nói rằng: _"Thực chất ở Việt Nam hiện nay, có thể nói với Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có đối thủ. Nếu thể hiện là đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một tổ chức, tôi nghĩ là không có."_ (trích từ nguồn tin đài truyền hình SBTN/Úc Châu ngày 8/12/2013)

Hàm ý lời phát biểu trên đây của Ông Nguyễn Đình Tấn ( NĐT ), “ Giám Đốc Viện Xã Hội Học thuộc Học Viện Chính trị - Hành Chánh Quốc Gia Hồ Chí Minh ” có ý nghĩa gì ?

Thiết nghĩ, đó là điều cần phân tích hơn là tranh biện để chứng minh:

“ hiện nay trong và ngòai nước đã hiện hữu hoặc tiềm ẩn một lực lương đủ khả năng đối trọng với đảng CSVN trong mọi lãnh vực ”.

Hàm ý thứ nhất, phải chăng Ông NĐT đã lên tiếng cảnh báo những cá nhân hay các Phong Trào đang dấn thân vì sự tồn vong của Tổ Quốc và Dân Tộc chống lại bạo quyền CSVN rằng :

“ ….. Nếu thể hiện là đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT TỔ CHỨC, tôi nghĩ là không có."_

Nghĩa rằng, theo Ông NĐT:

“ nếu muốn là đối thủ của đảng CSVN,những cá nhân, các Phong Trào đấu tranh chống bạo quyền PHẢI HÌNH THÀNH MỘT TỔ CHỨC với tất cả ý nghĩa, hình thức và quy luật của tổ chức đấu tranh !”

Có thể Ông NĐT đã suy luận,thực tế, cuộc đấu tranh chống lại bạo quyền CSVN cả trong và ngoài nước đã dương cao được ngọn cờ chính nghĩa Dân Tộc, một yếu tố quan trọng hàng đầu của mọi cuộc đấu tranh chống bạo quyền.

Chính nghĩa đã có, sự dấn thân của con dân Việt trong và ngòai nước đã và đang như ngọn triều dâng, nhưng thực tế trong suốt hơn ¼ thế kỷ, cuộc đấu tranh vẫn chưa đủ sức đánh đổ được thể chế chính trị độc tài, buôn dân bán nước của đảng CSVN !

Thế đấu tranh hiện nay, như thời 12 xứ quân, nó phải thống nhất để tạo được sức mạnh tổng lực ĐÃ CÓ.

Phong trào đấu tranh, bao gồm tòan thể những cá nhân đang dấn thân vì Tổ Quốc và Dân Tộc cần có một Đinh Bộ Lĩnh.

Đinh Bộ Lĩnh ngày nay, không cần và không thể đem quân đi đánh dẹp xứ quân khác. Ngày hôm nay, những cá nhân, nhữmng Phong Trào cần phải tự dẹp bỏ tính độc tôn trong đấu tranh, tìm ra cho được một Đinh Bộ Lĩnh để trao trách nhiệm thống nhất tổng lực sức mạnh của tòan dân trong và ngòai nước hầu xây dựng một lực lượng đủ sức mạnh và khả năng là đối trọng với đảng CSVN.

Trong một ý nghĩa khác, lời phát biểu của Ông NĐT, đã phần nào cho chúng ta thấy, đảng CSVN như kẻ đang múa gậy vườn hoang “ vì không có đối thủ” bằng chứng rõ ràng nhất về thái độ múa gậy vườn hoang đó là việc đảng CSVN đã chỉ thị cho Quốc Hội thông qua bản sửa đổi Hiến Pháp 2013, mà một số các nhà bình luận Việt Nam cũng như Quốc Tế đều kết luận sự kiện này là một hành động thách thức và chà đạp quyền làm người của Dân Tộc Việt Nam !!!

Có thể, lời phát biểu trên đây của Ông NĐT đã che dấu một ý nghĩ khuyến cáo trong một tinh thần xây dựng đối với công cuộc đấu tranh vì sự tồn vong của Tổ Quốc và Dân Tộc.

Nếu qủa đúng như thế, Ông NĐT, một cách khéo léo lồng trong bối cảnh những thành phần trí thức trong nước đang từng người, từng ngày từ bỏ đảng … đã mang một ý nghĩa đúng đắn và tích cực góp công vào cuộc đấu tranh chống lại một thế lực chính trị độc tài, mà trong đó, Ông NĐT là một trong những người nghiên cứu về hiện tình xã hội Việt Nam cũng có thể đang manh nha quyết định bỏ đảng, nhưng chưa đến lúc chính thức công bố thái độ chính trị của mình như những người khác đã công bố.

Để có thể rút ra một kết luận từ lời phát biểu trên của Ông NĐT, người đọc đã nhận ra rằng, từ phía lực lượng thống trị là đảng CSVN đã phải thú nhận sự hiện hữu, trong xã hội Việt Nam, một lực đối kháng với đảng CSVN cho dù (theo CSVN) lực đối kháng ấy chưa đủ sức mạnh để được coi là đối thủ đủ tầm mức triệt hạ được quyền lực thống trị Dân Tộc của đảng CSVN.

Hàm ý thứ hai ,

Trong một ý nghĩa khác, người ta có cảm nghĩ, Ông NĐT ca ngợi sức mạnh chính trị và quyền lực độc tôn của đảng CSVN đang thống trị Dân Tộc !!!

Liệu sức mạnh ấy của đảng CSVN có đủ thực chất như Ông NĐT đã nghĩ hay không lại là một chuyện khác !

Người ta cũng có quyền nghĩ rằng lời tuyên bố ấy như lời nhủ thầm của kẻ sợ ma đi ngang qua nghĩa địa ? phải chăng sự sợ hãi đã chuyển hướng, đã đổi chiều từ quần chúng về phía kẻ cầm quyền ?

Trên thực tế, quyền lực chính trị chỉ có thể bền vững khi quyền lực đó được đặt trên nền tảng của chính nghĩa, phải đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc trên quyền lợi của phe nhóm đang nắm thế lực chính trị, phe nhóm đó, là đảng CSVN.

Đảng CSVN đã không còn nền tảng bảo vệ quyền lực của đảng, rõ hơn, là đảng CSVN đã mất chính nghĩa khi người dân đã xác định “ trách nhiệm lãnh đạo” là “ quyền lực thống trị ”, không mang ý nghĩa TRÁCH NHIỆM.

Những sự kiện làm mất chính nghĩa của đảng CSVN đã được nêu lên qúa nhiều và qúa hiển nhiên, đảng CSVN không còn khả năng và lý cớ biện minh trước dư luận, nó đã đàn áp dư luận bằng bạo động, bằng khủng bố, thay vì hóa gỉai dư luận bằng hành động chính danh trong trách nhiệm lãnh đạo.

Chính nghĩa và chính danh không còn, sớm muộn gì thế lực chính trị ấy cũng phải lụi tàn khi nó phải bảo vệ quyền cai trị bằng bạo lực !

Việc thông qua Hiến Pháp 2013, người bình luận cho rằng đó là một hành động thách thức Dân Tộc của đảng CSVN,

Để đáp trả ngược lại quyền lực thống trị, để chứng tỏ lòng can đảm trước bạo lực, Phong Trào đấu tranh cho Nhân Quyền đã có nhưng hành động thách thức lại quyền lực của đảng CSVN trong lễ kỷ niệm “ Ngày Quốc Tế Nhân Quyến ” diễn ra vào ngày 8/12/2013 tại Hà Nội và Saigon đã quy tụ hàng trăm Thanh Niên và các Blogger, người nhận định cho rằng đó là dấu hiệu “ BÃO ĐÃ NỔI LÊN RỒI”

Nhận định của Ông NĐT là lực lượng đấu tranh hiện nay chưa có một “ tổ chức”, hay rõ hơn là “ chưa có một đảng phái chính trị ” khả dĩ đủ mạnh để là “ đối thủ ” của đảng CSVN.

Ông NĐT là Giám Đốc Viện Xã Hội Học, hẳn nhiên, hơn ai hết, Ông phải hiểu những khuynh hướng làm biến động xã hội trên phương diện như kinh tế, giáo dục … hay chính trị thường phát xuất từ những nhu cầu đỏi hỏi chính đáng của quần chúng mà giới lãnh đạo phải thực hiện trong khả năng sẵn có để đáp ứng những nhu cầu tiến bộ của xã hội hầu hòan thành trách nhiệm lãnh đạo Dân Tộc.

Trong cương vị Giám Đốc Viện Xã Hội, Ông NĐT đã nghiên cứu và nhận biết được gì về những nhu cầu đòi quyền sống của quần chúng như “ Dân Oan”, như đòi quyền “ tự do ngôn luận của phong trào nhà báo tự do và các Blogger ”, như đòi hỏi của quần chúng về toàn vẹn lãnh thổ, đòi được bảo vệ của ngư dân trên biển đông…..

Đã có qúa nhiều vấn nạn cho xã hội, không phải vì đảng CSVN không có đủ khả năng và phương tiện để gỉải quyết, nhưng chính những vấn nạn đó lại do đảng CSVN gây nên, thì cho dù Ông NĐT có đem công sức nghiên cứu và đệ trình phương thức gỉai quyết cho đảng CSVN của Ông cũng bằng thừa và phí công mà thôi !

Trở lại vấn đề Ông NĐT cho rằng phong trào đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền chưa phải là “đối thủ” của đảng CSVN vì chưa có một tổ chức đúng nghĩa đứng ra lãnh đạo.

Ông NĐT phải hiểu rằng cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền - nói chung và ngắn gọn là “ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LÀM NGƯỜI ” - của Dân Tộc hiện nay , không phải là một cuộc tranh giành quyền lực thống trị Dân Tộc giữa hai hay nhiều tổ chức chính trị.

Phong trào đấu tranh hiện nay phát xuất từ quần chúng, chỉ đòi hỏi quyền được làm người trong môt xã hội văn minh đang bị thế lực thống trị là đảng CSVN tước đọat một cách trắng trợn, quyền sống công bằng của hơn 80 triệu dân đã và đang bị tước đọat để chỉ phục vụ, để chỉ bảo vệ quyền sống của đảng và đảng viên CS.

Cuộc đấu tranh này chưa có lãnh đạo, nó hòan tòan tự phát, điều đó chứng tỏ rằng phong trào đấu tranh tại Quốc Nội là cuộc đấu tranh thiết thân của từng người dân không do một mưu đồ chính trị nào thúc đẩy.

Nếu thực sự đảng CSVN có một “đối thủ” để tranh giành quyền lực chính trị thì đó là sự may mắn cho đảng CSVN, vì sự tồn vong của nó có thể tính đươc trên một giai đoạn nào đó của đấu tranh, nó có thể cùng nhau thương lượng chia chác quyền lợi, chẳng may nếu nó thất thế, đảng CSVN có thể ra đi một cách yên bình để tính đường giành giật lại quyền lực đã mất.

Nhưng đảng CSVN đang đứng trước một lực đấu tranh phát xuất từ quần chúng, mà một người nghiên cứu về xã hội như Ông NĐT không thể không hiểu được sức mạnh của một đám đông ( không tổ chức ) trong trạng thái tinh thần phẫn uất cực độ, hành động bằng sức mạnh phát xuất từ sự cuồng nộ của quần chúng, không có sức mạnh nào, không có vũ khí nào có thể ngăn cản nổi, vì sức mạnh này không phụ thuôc vào tổ chức nào để đẩy nó lên hay kìm nó lại, sức mạnh ấy sẽ bùng nổ vì phẫn uất khi quyền sống bị tước đọat và chà đạp !

Khi đó, cho dù đảng CSVN muốn tìm “ đối tượng” để thương lượng hòa hoãn hầu mong “ cứu đảng” trước cơn cuồng nộ của quần chúng, nhưng khốn thay cho CSVN khi đứng trước một “ đối thủ không lãnh đạo ” !

Sức mạnh của quần chúng không lãnh đạo mạnh như một cơn sóng thần, đi đến đâu nó xô ngã và cuốn trôi mọi vật dám ngăn cản sức mạnh của nó.

Khi cuộc sống bị chà đạp, khi quyền sống của con người bị thách thức, sự phẫn uất của quần chúng đến một mức độ nào đó, không kìm hãm nổi, thì khi đó sức mạnh quần chúng còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, mạnh hơn cả sóng thần, và có thể ngay đêm nay, hay ngay khi Ông NĐT vừa đọc xong những dòng chữ này thì quần chúng Quốc Nội đã làm chủ vận mệnh cuộc đời của họ, và khi đó, có lẽ chính Ông NĐT cũng không biết đảng CSVN của Ông đang ở đâu ?

“ Đối Thủ Không Lãnh Đạo ” của đảng CSVN là quần chúng nổi dậy vì bao nỗi oan khiên Dân Tộc phải gánh chịu dưới “ bàn tay sắt bọc nhung” của đảng CSVN, trong tình huống đó, con đường duy nhất đúng cho CSVN là tự tuyên bố gỉai thể để trả lại quyền làm chủ vận mệnh đất nước cho tòan dân.

Để kết luận,

Phong trào bỏ đảng phải ý thức rằng, sức mạnh của đảng CSVN đang nằm trong tay của những đảng viên, những đảng viên đó đang bảo vệ những con người phản quốc hại dân, muốn gỡ bỏ sức mạnh đó, con đường ngắn nhất, ít hao tổ sương máu dân tộc nhất, đảng viên CSVN phải mạnh dạn bỏ đảng để bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, trong đó có sinh mệnh những đảng viên bỏ đảng và gia đình họ.

Riêng với Ông NĐT, nếu như nhận định thứ nhất về lời phát biểu này của Ông đúng với nguyện vọng, Ông nên sớm tuyên bố bỏ đảng, không nên chờ đến lúc thoi thóp trên giường bịnh ( nhưng thời gian chắc không còn kịp cho Ông NĐT như thế ) rồi mới tuyên bố bỏ đảng như người hấp hối xin được làm lễ Quy Y cửa Phật hay Rửa Tội để được Chúa đón rước về Thiên Đàng , cầu mong xoá bỏ dấu vết trên đôi bàn tay nhuốm máu đồng bào, để cầu mong tâm hồn được thanh thản lúc ra đi, cái thanh thản đó chỉ là một thanh thản gỉa tưởng, tự lừa dối, tự an ủi không ích gì cho Tổ Quốc và Dân Tộc.

Tự cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa có một thể chế độc tài khát máu nào tồn tại mãi được với thời gian !

Vũ Trọng Khải

Sydney ngày 10/122013

                                                      

Kỹ Thuật

Trồng Ớt Nhiều Trái

Tổng hợp các cách ...

Cách Trồng & Ghép ...

Mời độc giả theo dõi ...

Phá mật khẩu iPhone ...

Skorobogatov đã có thể ...

Sức Khỏe

Đau Thắt Lưng

 Đau lưng có thể ...

Dùng Cần Sa ở thanh ...

Trẻ em dùng cần sa đều ...

Cảm thấy Khỏe hoặc ...

“Sức khỏe là trạng ...

Cách phòng virus ...

Hình thức lây nhiễm ...

Gia Chánh

Cách Pha Nước Mắm ...

Thức ăn ngon phải có ...

BÚN THỊT NƯỚNG thơm ...

Một tô bún thịt nướng ...

Bánh Dầy

Món bánh dễ làm và rất ...