slogan-01

Có ý kiến cho rằng, NÊN nêu rõ danh tánh những ai, tổ chức nào ? xứng đáng được Tòan Dân trao trọng trách này vào thời kỳ hậu cộng sản? Nếu, đưa danh tanh cá nhân hay tổ chức vào lúc này...

freedom.2
 
CHUẨN BỊ NHÂN LỰC
 
LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC
 
BÀI THỨ HAI
 
Trong bài thứ nhất đã trình bầy về sức mạnh của phong trào đấu tranh ĐÒI QUYỀN SỐNG của đồng bào Quốc Nội và những nguyên nhân thúc đẩy phong trào này thành hình.
Cũng trong bài thứ nhất đã trình bầy về sự cấp thiết thành hình lực lượng nhân sự đứng ra lãnh đạo Tổ Quốc và Dân Tộc khi đảng csvn bị xô ngã bởi cao trào đấu tranh ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI.
Có ý kiến cho rằng, NÊN nêu rõ danh tánh những ai, tổ chức nào ? xứng đáng được Tòan Dân trao trọng trách này vào thời kỳ hậu cộng sản?
Thiển nghĩ, việc nêu danh tánh cá nhân hay tổ chức nào trong lúc này là điều không thể và không nên thực hiện, bởi lẽ, ai trong chúng ta còn quan tâm đến tương lai Dân Tộc đều có những nhận xét của mình, những nhận xét đó luôn luôn là những nhận xét xây dựng hữu ích cho Tổ Quốc, tuy nhiên, đôi khi cũng có một đôi chút khác biệt nhỏ về thành phần nhân sự, do đó , nếu, đưa danh tanh cá nhân hay tổ chức vào lúc này, dù chỉ là một đề nghị, cũng sẽ gây nên một làn sóng tranh luận vô bổ, không cần thiết, đôi khi còn có hại cho đại cuộc ….
Do đó, xin hãy trân trọng mọi quyết định cuả tòan thể Đồng Bào Quốc Nội và đem lòng ủng hộ mọi cá nhân hay tổ chức không cộng sản, được tòan dân tín nhiệm đứng ra gánh vác trọng trách, dấn thân vì Tổ Quốc và Dân Tộc.
Trong giai đọan này và trước nữa, chúng ta đã từng chọn lựa, từng ủng hộ cá nhân hay tổ chức nào đó không cộng sản …thì nay xin hãy vun xới, ủng hộ nếu những cá nhân hay tổ chức đó còn xứng đáng được tòan dân trao trách nhiệm lèo lái Con Thuyền Việt Nam qua cơn sóng gió này.
 
Trong bài thứ hai , xin được trình bầy về quan điểm và phương thức đấu tranh trong giai đọan quyết liệt một mất một còn của tòan dân với đảng csvn.
 
Trong một cuộc cờ, thí dụ, giữa Giáp và Ất ….
Nếu Giáp chọn đi một nước cờ, nước cờ của Giáp phải tạo áp lực khó khăn cho Ất . Ngược lại, Ất cũng phải có nước cờ đánh trả lại Giáp để gỡ thế bí của Ất …. cứ như thế, Giáp và Ất có những nước cờ qua lại để tạo chiến thắng trong nước cờ cuối cùng của mình.
 
Đấu tranh cũng chỉ như một cuộc cờ.
Đấu trí trong ván cờ có chủ đích tạo thế thắng cho nước cờ cuối cùng.
 
Như vậy, đấu tranh cũng phải có chủ đích, phải đạt cho được chủ đích, đấu tranh không khoan nhượng, không ngưng nghỉ, không thỏa hiệp dẫu phải hy sinh.
Trong đấu tranh, mọi thoả hiệp, nếu có, chỉ tạo giai đọan có lợi cho đối phương mua thời gian củng cố lực lượng, như vậy, ta có thể hiểu, thỏa hiệp là tự giết chết phong trào đấu tranh.
 
Xin mở ngoặc nơi đây, lời phát biểu đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng là một “ thông điệp thỏa hiệp với phong trào đấu tranh của Tòan Dân” - để gỡ nước cờ bí đang bị Phong Trào Đấu Tranh liên tiếp tiến công -  bằng những lời mà mị người nghe, nếu tin vào thông điệp này của NTD, tưởng rằng NTD và đảng csvn sẽ thực tâm thay đổi đường lối cai trị, đó là dấu hiệu tự tiêu hủy phong trào. Rút kinh nghiệm đã bao lần, suốt từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay, các lãnh tụ cộng sản nói rất hay, nếu cần khóc trước nhân dân như HCM đã đóng kịch họ vẫn làm được, nhưng chưa bao giờ thực hiện lời hứa của họ trước Tổ Quốc và Dân Tộc.
Thông điệp của NTD đích thực là một nước cờ đã phần nào lung lạc được một vài cá nhân trong Phong Trào đấu tranh Đòi Quyền Sống !!!
 
Đừng để sinh mệnh Dân Tộc bị dẫn dắt bởi những thủ đọan tàn độc, đê hèn, lươn lẹo của lãnh đạo đảng csvn.
Đừng để Phong Trào bị khống chế bởi những thủ đọan chính trị của kẻ thống trị.
 
Cuộc đấu tranh đòi quyền sống của Dân Tộc hiện nay, là cuộc đấu tranh giật lại quyền lực lãnh đạo Tổ Quốc và Dân Tộc từ một guồng máy lãnh đạo bất xứng, bán nước hại dân là đảng csvn, để chuyển quyền lực lãnh đạo đất nước về tay Dân Tộc.
Đó là chủ đích cuối cùng phải thực hiện cho được để đưa đất nước và Dân Tộc thoát vòng nô lệ.
 
Dấn thân vào cuộc đấu tranh, không phải là đến với cuộc hẹn hò của đôi tình nhân, đầy hoa mộng.
 
Dấn thân vào cuộc đấu tranh phải chuẩn bị tinh thần trả giá bằng máu và nước mắt, nếu không chấp nhận hy sinh với máu và nước mắt thì phải chấp nhận đời nô lệ.
 
Trong cuộc cờ, nước cờ được dẫn dắt  bởi trí tuệ kẻ chơi cờ.
 
 
Trí tuệ của đấu tranh là lãnh đạo
 
Các tổ chức như Cao Trào Nhân Bản, Khối 8406, Sự kết hợp của các Bloggers qua tuyên bố 258, tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước, Hiệp Hội Dân Oan, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước…v…v… là nhưng tổ chức đã có lãnh đạo, thành phần Dân Oan ngày nay không còn tự bộc phát, mạnh ai nấy làm nữa, từ nay, mọi cuộc xuống đường của Dân Oan từ Bắc chí Nam, chắc chắn sẽ hành động đồng lọat theo hiệu lệnh phát ra từ Ban Đại Diện lãnh đạo Phong Trào Dân Oan.
Người Phụ Nữ Việt Nam bị chà đạp nhân quyền như nữ công nhân nơi nhà máy, đã có ban Đại Diện của tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam lên tiếng và có hành động bảo vệ…….
 
Lãnh đạo của các tổ chức nói trên, sớm muộn gì cũng phải kết hợp để tạo sức mạnh tổng lực được điều động bởi một guồng máy thống nhất các tổ chức, cứ nêu thí dụ coi sự kết hợp đó tạo thành một lực lượng đấu tranh có lãnh đạo chung :
 
“ MẶT TRÂN LIÊN MINH ( các tổ chức) ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN SỐNG”
 
Lẽ dĩ nhiên, danh xưng của Liên Minh sẽ được các tổ chức Quốc Nội quyết định và công bố, chỉ xin đưa thí dụ để có khái niệm về sự kết hợp tổng lực đấu tranh.
 
Nếu: “ MẶT TRẬN LIÊN MINH ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN SỐNG ”  ra đời,
Phong trào đấu tranh đã có LÃNH ĐẠO CHUNG, hành động được thống nhất, tạo sức mạnh áp lực đảng csvn phải chấp nhận một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, bầu cử tự do …v…v…
 
“ MẶT TRẬN LIÊN MINH ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN SỐNG…..” với một Ủy Ban Lãnh Đạo, quy tụ đại diện các tổc chức đấu tranh, tạo thành một KHUNG LÃNH ĐẠO, chuẩn bị nhân sự gánh vác trọng trách lãnh đạo Tổ Quốc và Dân Tộc.
 
Nói đến đấu tranh, nói đến lãnh đạo cuộc đấu tranh,
Không thể không nói đến sách lược đấu tranh.
Các nhà nghiên cứu chính trị đấu tranh đã có ý niệm về sách lược :
“ Sách lược là một kế hoạch có hệ thống cùng với những nguyên tắc để thực hiện kế họach đã đề ra
 
Nhưng không ai có thể chối cãi được rằng, kế họach đấu tranh luôn luôn phải thay đổi cho phù hợp với tình huống thực tại, phải phù hợp với sức mạnh của lực lượng đấu tranh, đồng thời cũng phải đo lường sức mạnh của đối phương để đưa ra một kế hoạch sao cho cuộc đấu tranh đạt được kết quả trong giai đọan đó.
 
Quan điểm chính yếu của hành động đấu tranh hiện nay tại Quốc Nội là:
 
“ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG
 
Khi xác định chủ trương đấu tranh là bất bạo động, mọi sách lược đấu tranh cho từng giai đọan đều bị chi phối bởi chủ trương này.
 
Như thế, việc xác định ranh giới giữa BẠO ĐỘNG và BẤT BẠO ĐỘNG cần phải được phân định rõ ràng.
 
Thế nào là BẠO ĐỘNG :
Chiến tranh là một hình thức của bạo động.
Khủng bố là một hình thức của bạo động.
 
Chiến tranh và khủng bố tàn phá không chỉ những vật chất kiến tạo xã hội, mà ngay cả phương diện tinh thần xã hội cũng bị hủy họai mạnh mẽ.
 
Vậy thì những hành động nào trong đấu tranh, không làm gẫy một cành cây, một ngọn cỏ, không làm vỡ một miếng gạch, miếng ngói công ốc, không phá hủy tinh thần đạo đức xã hội đều phải được coi là bất bạo động.
 
Khi phong trào đấu tranh đưa ra sách lược kêu gọi quần chúng đình công, bãi thị, bãi khóa, bất hợp tác hành chánh, rút hết tiền gởi trong tất cả các ngân hàng, thâm chí đòi lại tiền từ công khố phiếu…v…v… đều có thể áp dụng mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh bất bạo động.
 
Không thể, không nên và đừng bao giờ chỉ áp dụng phương thức đấu tranh bằng hình thức “ dâng kiến nghị ”.
Lãnh đạo đảng csvn sẽ vừa đọc kiến nghị, vừa cười mà thôi !
Lãnh đạo csvn hoàn tòan ủng hộ phương thức đấu tranh BẤT BẠO ĐỘNG kiểu dâng kiến nghị, hay biểu tình ôn hòa, vì đấu tranh như thế sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyền lực của đảng csvn ( nếu không muốn nói một cách trần tục rằng “đấu tranh kiểu đó, chẳng làm rụng một cái lông chân nào của đảng csvn !” ).
 
Đã ví đấu tranh cũng như cuộc cờ, nghĩa là dồn đối thủ vào thế bí, dồn đối thủ đến thế phải đầu hàng.
Trong đấu tranh, phong trào đấu tranh phải làm cho lãnh đạo csvn lâm vào thế phải chấp nhận mọi đòi hỏi của phong trào quấn chúng.
 
Nhưng trong thực tế, trước khi dồn được lãnh đạo csvn phải chấp nhận thay đổi thể chế chính trị, phong trào sẽ bị lực lượng bảo vệ đảng là công an dùng bạo lực chấn áp.
 
Khi giới cầm quyền áp dụng bạo lực chấn áp quần chúng nổi dậy, bọn cầm quyền chỉ còn lực ….  thế đã bị mất.
 
Hai điều kiện căn bản làm vững mạnh cho một thể chế hay một phong trào đấu tranh là thế và lực.
 
Khi giới lãnh đạo mất thế,nghĩa là mất hậu thuẫn của quần chúng, quyền lực lãnh đạo đang tụt dốc.
 
Ngược lại, phong trào đấu tranh tuy không có vũ khí như súng ống, đạn dược, nghiã là chưa có lực, nhưng phong trào đấu tranh như hiện nay tại Quốc Nội, chủ trương bất bạo động thì súng ống đạn dược để tạo lực không cần thiết .
 
Sức mạnh của phong trào, mỗi ngày mỗi được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào cả trong và ngòai nước, thế đấu tranh của phong trào đang chiếm thương phong.
 
Chủ trương bất bạo động, nhưng phong trào phải đương đầu với khủng bố, đương đầu với bạo động phát xuất từ tham vọng độc tài của lãnh đạo cộng sản …
( như đồng Bào Quốc Nội đang từng ngày bị hành hung, đánh đập đến chết, bắt nóng bắt nguội, khủng bố tinh thần thân nhân….)
 
Nhưng, chẳng ai chịu xuôi tay mãi cho người khác đánh mình,
“ Chạm đến đục, thì đục cũng đến chạm.”
 
Ranh giới giữa BẠO ĐỘNG và BẤT BẠO ĐỘNG đang bị thử thách, đang từng bước bị xóa bỏ!
 
Giới lãnh đạo phong trào đấu tranh không thể không chuẩn bị sách lược trong tình huống ranh giới BẠO ĐỘNG và BẤT BẠO ĐỘNG cố tình bị xóa bỏ bởi âm mưu của giới lãnh đạo đảng csvn.
 
Giới lãnh đạo phong trào đấu tranh không thể để phong trào bị dồn vào thế bị động.
Nếu tình huống xẩy đến, phải có quyết định chọn lựa dứt khoát, đúng lúc và kịp thời :
 
BẠO ĐỘNG hoặc BẤT BẠO ĐỘNG ?
 
Nên nhớ, không một trang sử Dân Tộc nào, tự nó sang trang !!!
 
1/ ĐẢNG CSVN LÀ NGUỒN GỐC MỌI KHỔ ĐAU CỦA DÂN TỘC
 
2/ ĐẢNG CSVN LÀ NGUỒN GỐC MỌI Ô NHỤC CỦA DÂN TỘC.
 
3/ ĐẢNG CSVN PHẢI BỊ THAY THẾ, KHÔNG CHỜ NÓ THAY ĐỔI.
 
 
Sydney, ngày 8/1/2014.
Vũ Trọng Khải.
 

Kỹ Thuật

Trồng Ớt Nhiều Trái

Tổng hợp các cách ...

Cách Trồng & Ghép ...

Mời độc giả theo dõi ...

Phá mật khẩu iPhone ...

Skorobogatov đã có thể ...

Sức Khỏe

Đau Thắt Lưng

 Đau lưng có thể ...

Dùng Cần Sa ở thanh ...

Trẻ em dùng cần sa đều ...

Cảm thấy Khỏe hoặc ...

“Sức khỏe là trạng ...

Cách phòng virus ...

Hình thức lây nhiễm ...

Gia Chánh

Cách Pha Nước Mắm ...

Thức ăn ngon phải có ...

BÚN THỊT NƯỚNG thơm ...

Một tô bún thịt nướng ...

Bánh Dầy

Món bánh dễ làm và rất ...