slogan-01

Bình Luận

Đảng dùng cường quyền để áp bức, bóc lột và không có dân chủ, nhân quyền. Nó không mang tính khách quan, khoa học và cũng không quản lý được trật tự xã hội. Và một khi luật pháp không có hiệu lực thì mọi mâu thuẫn trong xã hội sẽ được giải quyết bằng những cuộc xung đột đẫm máu.

Nước Tàu đã đẻ ra những ông Quản Trọng, Khổng Minh; cho nên khi nói họ đi một nước cờ dại dột chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn phải nói là nước cờ họ mới đi là sai lầm. Mười ngày trước (23 tháng 11, 2013) Bắc Kinh công bố lập một vùng phòng thủ kiểm soát không lưu (Air Defense Identification Zone - ADIZ) ở Ðông Hải. Nếu tính lợi hại thì chẳng thấy lợi đâu cả. Mà thiệt hại thì thấy ngay trước mắt. Về đủ mọi mặt.

Trung Quốc vừa công bố một bản đồ ghi rõ tọa độ xác định vùng ADIZ - Vùng nhận dạng phòng vệ không phận tại Biển Hoa Đông, và ngang ngược đòi tất cả phi cơ nước ngoài phải thông báo lịch trình bay. 

Chính quyền cộng sản Việt Nam mới được vào ngồi trong Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc; mặc dù cả thế giới biết họ vẫn liên tục vi phạm tất cả những quyền làm người trong những năm qua. Nhưng khi biết các chính quyền cộng sản độc tài ở Cu Ba, Trung Quốc cũng được vào ngồi trong đó, thì chúng ta có thể hiểu.

LTS: Một bài viết của Trọng Đạt - đăng ở Người Việt Boston, về sự kiện Báo Người Việt và Vấn Đề Tự Do Ngôn Luận. Bài viết tuy không mới nhưng lập luận là một vấn đề hiện thực, là một bài bình luận hay.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...