slogan-01

Diễn Đàn

Nhận diện ĐCSVN là bọn phản quốc, bán nước, là tập đoàn tội đồ của dân tộc 
"Gian Hồ" đàn áp dân: một chính sách khủng bố của cường quyền. Côn an vẫn cho phép côn đồ tiếp tục huênh hoang trên mạng... Côn an tìm cách lừa nạn nhân bãi nại tội ác của côn đồ!

Bàn đến chế độ cộng sản thì người dân Việt ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Ðó là một trong ba thành phố lớn nhất của Ðế quốc Ottoman, cùng với Istanbul (Constantinople) và Cairo. Khi các nước Anh, Pháp chia nhau tài sản của Ðế quốc Ottoman, Aleppo được trao cho Syria. Các đế quốc tới rồi đi, nhưng người dân Aleppo vẫn sống ở đó. Họ sắp được sống một ít ngày im tiếng súng.

Hơn một tháng trôi qua. Nguyên nhân và thủ phạm dẫn đến thảm trạng cá chết hàng loạt vẫn bị đảng giấu kín. Một vài tiến $ĩ của đảng đăng đàn tuyên bố cá độc ăn không chết. 

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...