slogan-01

Cuộc bầu cử rầm rộ và tốn kém nhất Việt Nam vừa kết thúc và chính trị gia đắc cử không phải những gương mặt đảng cử u tối, trì độn đến chán phèo.

Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân: Cuộc bầu cử rầm rộ và tốn kém nhất Việt Nam vừa kết thúc và chính trị gia đắc cử rõ ràng là Barack Obama, chứ không phải những gương mặt đảng cử u tối, trì độn đến chán phèo. (25/5/2016)

 


lecongDinh-1

Dân chúng xuống đường đông đảo đón tiếp vị Tổng thống Hiệp Chủng Quốc cho thấy lá phiếu của người Việt ngày nay đã chuyển hướng dành cho những chính khách dân chủ và thể chế chính trị tự do mà họ đại diện.

Nếu bây giờ có bầu cử đa đảng, chắc chắn các ứng viên cộng sản sẽ bị đánh bại thảm hại với tỷ lệ áp đảo. Người cộng sản thừa biết vậy, nên chẳng bao giờ dám trưng cầu dân ý về thể chế chính trị hoặc chấp nhận mô hình tranh cử tự do. Họ phải vay mượn quá khứ ảo hoặc trở nên ngày càng tàn bạo thật để bám víu quyền lực bằng mọi giá.

FB Le Cong Dinh

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...