Chi tiết Dịch Bệnh COVID-19 trên toàn thế giới

Xin bấm vào đường LINK dưới đây để theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên 199 nước 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Kết quả của Dịch Bệnh COVID-19 tính đến hôm nay 28/3/2020

CORONA-28.3.2020