slogan-01

Việt Nam Ngày Nay

Nhắc lại lời mị dân của thái thú Thăng: “xử lý những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”.  Kẻ cần được xử lý đầu tiên không ai khác chính là Đinh La Thăng.
Năm 2015 là năm đáng chú ý bởi các nhà quan sát nhân quyền trên thế giới và quốc tế sẽ theo dõi các cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền sau khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (2014 - 2016). 

Hàng năm số cán bộ cộng sản và thân nhân ra nước ngoài khám chữa bệnh tiêu tốn của nhân dân một khoảng tiền khổng lồ, không phải là 2 tỷ usd như thông tin này mà còn nhiều hơn như vậy.

Sau 40 năm tưởng câu chuyện “đi tìm tự do” đã là “quá khứ” nhưng hôm nay người Việt vẫn không muốn sống ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà lại tìm cách dung thân nơi xứ “tư bản giẫy chết”.

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...