Những người quyền cao chức trọng được quyền.. ẩn danh hèn nhát, còn người dân thấp cổ bé họng lại sắp bị tước đi cả cái quyền lẩn mình vào đám đông để tự vệ trước cường quyền. (Trích RFA)

 anninhmang-1

Nghiêm cấm người dân quyền được nói, quyền tố cáo việc bán nước của nhà cầm quyền Hà Nội. Tạo "an ninh" cho nhà cầm quyền Đảng CSVN việc toàn quyền đem bất an cho người dân, quyền đàn áp bắt bớ những người dân chống sự bóc lột của nhà cầm quyền Đảng Cộng SảnViệt Nam... Quyền theo dõi người dân để áp đặt Bản án "Gián Điệp"!

Nhà báo Phạm Đoan Trang viết:

“…có một tội rất nặng luôn lơ lửng trên đầu những người làm việc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài: gián điệp. Làm cộng tác viên cho báo đài nước ngoài: gián điệp. Gặp gỡ các cơ quan ngoại giao để thảo luận về tình hình nhân quyền và dân chủ trong nước và quốc tế: gián điệp. Gửi báo cáo - nghiên cứu cho các tổ chức nước ngoài: gián điệp. Vận động nhân quyền cho Việt Nam trên trường quốc tế, phản ánh tình hình nhân quyền trong nước ra nước ngoài: gián điệp. Vân vân.”

 

CLHN