Vấn đề khẩu trang tăng giá, khó mua, ra khỏi nhà mới nua được không còn là vấn đề nữa...

  Xin hãy dành một phút để xem "khẩu trang miễn phí có ngay cho bạn xử dụng"


Khẩu Trang miễn phí chống COVID-19


video-367dc94bda9fbf28dbf2f0daf15c935a-V.mp4

 

khautrang-2