Thiệt tình!

Nguyễn Xuân Phúc ngủ gật tại ASEAN-Australia Special Summit - 18 March 2018

ng.xuan.phuc.nguGat-1

Có thông dịch cũng không hiểu nổi những diễn đạt đầy ý tưởng dân chủ văn minh, TT Cộng Sản VN Nguyễn Xuân Phúc bèn .. đánh một giấc!

 nguyenxuanphuc.ngu-gat

Gục xuống phía trước ngáy khò khò...

ng.xuan.phuc.nguGat-2

Xong rồi ngã ngửa ra sau ngáy rồn rột... Thật là thầy chạy!

Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo CSVN !

 ScreenHunter 204 Mar. 22 15.29

TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc ngủ gật chưa "đủ đô", mặt mày buồn bã... trông thật hãm tài !