Tự Điển Việt-Anh Anh-Việt của Giáo sư Phan Văn Giưỡng, phong phú, thực dụng, trình bày trang nhã, dễ tra cứu. chinhluanhaingoai.net xin được hân hạnh giới thiệu cùng độc giả xa gần.

Compact Vietnamese Dictionary của Giáo Sư Phan Văn Giưỡng là quyển tự điển Anh-Việt Việt-Anh thực dụng dày gần 950 trang, giấy trắng, trang trí tao nhã.  

 

CVDic-PVGiuong

Khổ sách gọn gàng, chữ in khá lớn với 3 màu mực tạo sự dễ dàng thuận tiện khi tra cứu. Từ ngữ phong phú, giải nghĩa chính xác. Một quyển tự điển nên có trong tủ sách gia đình.

 

Sách bán tại Amazone, giá USD 29.95

 

CLHN