slogan-01

Thân gửi qúy thân hữu,

Chiều ngày thứ Bẩy 16/08/2014 Lễ Động Thổ để xây dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần tại khu Hanoi Plaza trên đường Bolsa ở thành phố Westminster đã được cử hành một cách long trọng. Cùng với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia-Nam California , các vị Thị Truởng và Dân Cử trong vùng, các vị lãnh đạo tinh thần , các nhân sĩ và các vị hội trưởng các hội đoàn dân sự  cũng như các hội đoàn của Quân Lực VNCH đã cùng dâng hương trên bàn thờ Đức Thánh Trần, người đã ba lần dẹp tan quân nhà Nguyên để bảo toàn lãnh thổ.

Trong buổi lễ, nhiều nhân sĩ đả nhắc nhở đến chiến công và lời nói  trên sông Hoá, trận này không thắng giặc Nguyên ta thề không trở lại sông này của Đức Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương. Với giới trẻ hiện nay ở hải ngoại, và ngay ở trong nước, khi mà Việt cộng thay vì khơi động lòng  yêu nước chống ngoại xâm từ phương Bắc, lại giảm bớt việc dậy Việt sử để làm vừa lòng quan thầy Tầu cộng, thì tôi nghĩ nếu không tiếp tục nhắc nhở, thì có ngày các em không còn biết đến những chiến công oanh liệt của tiền nhân. Tôi nghĩ các thầy cô giáo ở những Trung Tâm dậy Việt Ngữ nên cố gắng tìm những tài liệu nói về Việt sử để làm tài liệu cho các em đọc.

Gọi là một chút đóng góp tôi xin gửi kèm theo một tài liệu đề là  "Đố Vui Việt Sử"  và  xin qúy thân hữu giúp cho việc phổ biến.

Trân trọng,

GS Nguyễn Xuân Vinh

 

Đố Vui Việt Sử

 

“Đố Vui Việt Sử” là một tập thơ lục bát bắt đầu bằng 100 câu đố về lịch sử và văn học sử Việt Nam đề ra bởi 9 câu đầu của nhà giáo Bùi Văn Bảo và hoàn tất đủ 100 câu bởi luật sư Đào Hữu Dương. Tiếp theo ý của những vị tiền bối, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã dùng thể lục bát đề viết thành 200 câu thơ trả lời. Dụng ý của các tác giả là dùng một thể thơ thật nhẹ nhàng và hấp dẫn để nhắc nhở các thanh thiếu niên thời nay ôn lại những trang sử Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần nhớ nước, thương nòi ở nơi đất khách. Tập thơ in ra lần đầu ở San Diego, vào năm 1985, đã được gửi tặng các trường dậy Việt ngữ. Cuốn sách này cũng được Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose, CA in lại để làm tài liệu dậy tiếng Việt. Chúng tôi in lại ở đây như là một tài liệu giáo dục quý giá cho thế hệ trẻ.

 

Câu hỏi của các cụ Bùi Văn Bảo và Đào Hữu Dương:

 

1.        Vua nào mặt sắt đen sì ?

2.        Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ?

3.        Tướng nào bẻ gậy phò vua ?

4.       Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông ?

5.       Ngựa ai phun lửa đầy đồng ?

6.       Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang ?

7.       Kiếm ai trả lại rùa vàng ?

8.       Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào ?

9.       Còn ai đổi mặc hoàng bào ?

10.     Nữ lưu sánh với anh hào những ai ?

11.     Nhà thơ lên đoạn đầu đài ?

12.     Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương ?

13.     Tướng Nam chẳng thiết phong vương ?

14.     Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha ?

15.     Anh hùng đại thắng Đống Đa ?

16.     Đông du khởi xướng bôn ba những ngày ?

17.     Lũy Thầy ai đắp, ai xây ?

18.     Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình ?

19.     Vua Bà lừng lẫy uy danh ?

20.     Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ ?

21.     Vua nào nguyên-súy hội thơ ?

22.     Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu ?

23.     Đại vương bẻ gẫy sừng trâu ?

24.     Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng ?

25.     Hại dân bán nước tên Cung ?

26.     Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng ?

27.     Lý triều nổi tiếng cao tăng ?

28.     Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền ?

29.     Mười ba liệt sĩ thành Yên ?

30.     Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào ?

31.     Ai sinh trăm trứng đồng bào ?

32.     Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người ?

33.     Tây-Sơn có nữ tướng tài ?

34.     Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa ?

35.     Tổ ngành hát bội nước ta ?

36.     Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân ?

37.     Vua nào sát hại công thần ?

38.     Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình ?

39.     Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh ?

40.     Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân ?

41.     Vua nào mở nghiệp nhà Trần ?

42.     Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền ?

43.     Công lao văn học Nguyễn-Thuyên ?

44.     Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai ?

45.     Nhà thơ sông Vị, biệt tài ?

46.     Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa ?

47.     Ngày nào kỷ niệm Đống Đa ?

48.     Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò ?

49.     Mê-Linh xây dựng cơ đồ ?

50.     Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng ?

51.     Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long ?

52.     Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ ?

53.     Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ ?

54.     Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu ?

55.     Đời nào có chức Lạc-Hầu ?

56.     Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình ?

57.     Danh nho thường gọi Trạng Trình ?

58.     Cha con cùng quyết hy sinh với thành ?

59.     Đầm Dạ-Trạch nức uy danh ?

60.     Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan ?

61.     Công thần vì rắn thác oan ?

62.     Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh ?

63.     Vua nào dòng dõi Đế-Minh ?

64.     Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung ?

65.     Ngày nào trẩy hội Đền Hùng ?

66.     Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình ?

67.     Núi nào ngự trị Sơn-Tinh ?

68.     Sông nào ghép lại bút danh thi hào ?

69.     Gốc nguồn hai chữ đồng bào ?

70.     Bôn ba tổ chức phong trào Đông du ?

71.     Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu ?

72.     Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn ?

73.     Dẹp Thanh giữ vững giang san ?

74.     Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê ?

75.     Hóa-Giang giữ trọn lời thề ?

76.     Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao ?

77.     Móng rùa thần tặng vua nào ?

78.     Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh ?

79.     Dâng vua sách lược “Trị-Bình” ?

80.     Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen ?

81.     Người Tàu dựng đất Hà-Tiên ?

82.     Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình ?

83.     Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh ?

84.     Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô ?

85.     Công thần mà bị quật mồ ?

86.     “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai ?

87.     Đại-Từ nổi tiếng tú tài ?

88.     Đem nghề in sách miệt mài dạy dân ?

89.     Dâng vua cải cách điều trần ?

90.     Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào ?

91.     Thi nhân nổi loạn họ Cao ?

92.     Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai ?

93.     Họ Phan lãnh ấn khâm sai ?

94.     Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư ?

95.     Đông y lừng tiếng danh sư ?

96.     Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang ?

97.     Vân-Đồn ai thắng danh vang ?

98.     Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh ?

99.     Mùa xuân nào phá quân Thanh ?

100.    Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam ?

 

          

 

Giải đáp của GS Nguyễn Xuân Vinh

          Trước đèn đọc sách Đào quân:

          “Đố Vui Việt Sử”, gieo vần họa thơ.

          Duyên văn tao ngộ từ xưa,

          Nặng lòng đất nước, bây giờ luyện thi.

 

1.       Vua nào mặt sắt đen sì ?

         Tướng Mai-Hắc-Đế, sử ghi chống Đường.

2.       Quét chùa mà tướng đế-vương,

           Lý-Công, tên Uẩn, xuất đường lên ngôi.

3.       Phò vua, chống giặc cõi ngoài,

Đức Trần-Hưng-Đạo dẹp suôi hận lòng.

4.       Bút thần đâu sợ Vương-Thông,

Thù cha, Nguyễn-Trãi có công dựng triều.

5.       Gậy thần, ngựa sắt cao siêu,

Thiên-Vương Phù-Đổng một chiều thét vang.

6.       Voi lầy, nhỏ lệ Hóa-Giang,

Đại-Vương Hưng-Đạo quyết đường dẹp Nguyên.

7.       Kiếm thần, lập quốc, báo đền,

Vua Lê trả lại rùa thiêng trên hồ.

8.       Vũ-Quang, chống Pháp lập đô,

Súng do Cao-Thắng, phất cờ cụ Phan.

9.       Lê-Lai đổi mặc áo vàng,

Để vua Lê-Lợi thoát vòng gian lao.

10.    Triệu, Trưng kể lại biết bao

Nữ nhi sánh với anh hào kém chi

11.    Ngang tàng cung, kiếm, cầm, thi,

         Ông Cao-Bá-Quát sá gì phân thây!

12.     Thoát-Hoan, Vạn-Kiếp sa lầy,

Ống đồng chui rúc, từ đây kéo về.

13.     Nước Nam, làm quỷ ai thề ?

          Tướng Trần-Bình-Trọng chẳng nề Bắc-Vương.

14.     Lông ngan làm chước dẫn đường,

         Mỵ-Châu, Trọng-Thủy còn vương hận lòng.

15.     Đống-Đa thây giặc điệp-trùng,

          Quang-Trung Nguyễn-Huệ anh hùng phương Nam.

16.     Họ Phan có cụ Sào-Nam,

Bôn ba khởi xướng, luận bàn Đông-Du.

17.     Nguyễn-Vương giữ vững cơ đồ,

Lũy xây Trường-Dục, Duy-Từ có công.

18.     Nguyễn-Du tạm lánh sơn trung,

Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh.

19.     Triệu-Bà Lệ-Hải Tài-Trinh,

Ngàn năm dân Việt tôn vinh, phụng thờ.

20.     Mục đồng tập trận ấu thơ,

          Tiên-Hoàng Bộ-Lĩnh phất cờ bông lau.

21.     Thánh-Tôn, nguyên súy, công hầu,

          Tao-Đàn lập hội, lựa câu họa vần.

22.     Đền Hùng, hương khói phong vân,

Lâm-Thao là chốn nhân dân hướng chầu.

23.     Phùng-Hưng bẻ gẫy sừng trâu,

          Tôn thờ Bố-Cái, sức đâu hơn người.

24.     Lam-Sơn áo vải, lòng trời,

Vua Lê khởi nghĩa, muôn đời ghi công.

25.     Họ Hồ chính Nguyễn-Sinh-Cung,

          Liên-Sô dâng nước, khốn cùng nhân dân.

26.     Yết-Kiêu, Dã-Tượng sả thân,

Đục chìm thuyền địch, mấy lần Đằng-Giang.

27.     Lý-Triều Vạn-Hạnh cao tăng,

          Cùng Từ-Đạo-Hạnh tiếng vang pháp thiền.

28.     Bình-Ngô Đại-Cáo sách tuyên,

         Văn tài Nguyễn-Trãi lưu truyền mai sau.

29.     Thành Yên, liệt sĩ rơi đầu,

         Vang danh Thái-Học, lưu sầu Quốc-Dân.

30.     Tiên-Du, treo ấn từ quan,

         Giáng-Hương, Từ-Thức theo nàng lên tiên.

31.     Âu cơ, trăm trứng nở truyền,

          Ngàn năm Hồng Lạc, con Tiên, cháu Rồng.

32.     Bình-Khôi, chức hiệu Nguyên-Nhung,

         Lệnh Bà Trưng Nhị được phong tướng tài.

33.     Tây-Sơn lẫm liệt thần oai,

         Quần thoa ai sánh tướng Bùi-Thị-Xuân.

34.     Cần-Vương vì nước gian truân,

         Vua Hàm-Nghi trải tấm thân lưu đầy.

35.     Lập ngành Hát Bộ từ đây,

         Tổ-sư Đào-Tấn, bậc thầy xướng ca.

36.     Đoàn thư, Chinh-Phụ dịch ra,

         Trần-Côn trước tác khúc ca ngậm ngùi.

37.     Gia-Long từ độ lên ngôi,

         Công thần giết hại, nhiều người thác oan.

38.     Tố-Tâm, tác giả Song-An,

         Chữ Hoàng-Ngọc-Phách, lời than tự tình.

39.     Thái-Nguyên chống Pháp, dấy binh,

         Lưu danh Đội Cấn, gây tình quốc gia.

40.     Pháp quân tiến đánh thành Hà.

         Tuẫn trung, Hoàng-Diệu, Chính-Ca một thời.

41.     Chiêu-Hoàng nhà Lý truyền ngôi

         Cho chồng Trần-Cảnh nối đời làm vua.

42.     Diễn âm gương hiếu ngày xưa,

         Ghi công Văn-Phức, vốn thừa Lý gia.

43.     Hán văn chuyển tiếng nước nhà.

         Thơ Nôm, Đường luật chính là Nguyễn-Thuyên.

44.     Kim-Sơn, Tiền-Hải, dinh điền,

         Uy danh Công-Trứ, tiếng truyền đời sau.

45.     Tú Xương, sông Vị, không giầu,

         Tiếng thơ cao ngạo, ai rầu mặc ai.

46.     Duy-Tân vì nước rời ngai,

         Thực dân uy hiếp đưa ngài đảo xa.

47.     Mồng Năm kỷ niệm Đống-Đa,

         Tháng Giêng chiến thắng, hùng ca Ngọc-Hồi.

48.     Tiễn cha, Nguyễn-Trãi nhớ lời

         Phi-Khanh còn vẳng núi đồi Nam-Quan.

49.     Bà Trưng khôi phục giang san,

         Mê-Linh khởi nghĩa, dẹp tan quân thù.

50.     Danh Trần-Quang-Khải ngàn thu,

         Chương-Dương cướp giáo, bắt tù Hàm-Quan.

51.     Nguyễn-Triều, khởi sự gian nan,

         Bôn ba Phúc-Ánh, Bắc Nam hợp lòng

52.     Tả-Quân, thờ phụng Lăng-Ông,

         Tướng Lê-Văn-Duyệt có công phá thành.

53.     Âu-Cơ, tiên nữ giáng trần,

         Hợp duyên cùng Lạc-Long-Quân giống Rồng.

54.     Đức Trần-Hưng-Đạo phá Mông,

         Đền thờ Kiếp-Bạc, tôn sùng khói hương.

55.     Ngàn năm thời đại Hùng-Vương,

         Lạc-Hầu, Lạc-Tướng, chức thường gọi quan.

56.     Tướng Châu-Văn-Tiếp thân tàn,

         Vĩnh-Long, Mang-Thít đâu hàng Tây-Sơn !

57.     Trạng Trình phong tước Quốc-Công,

         Bỉnh-Khiêm họ Nguyễn, vốn dòng Cổ-Am.

58.     Hùm thiêng sớm đã về âm,

         Tri-Phương cùng với Nguyễn-Lâm giữ thành.

59.     Chống Lương, Dạ-Trạch uy danh,

         Triệu-Vương, Quang-Phục hiển vinh một thời.

60.     Chu hiền xin chém bẩy người,

         Vua nghe kẻ nịnh, ông rời chức quan.

61.     Vì tay Thị Lộ thác oan,

         Công thần Nguyễn-Trãi gia toàn chu di.

62.     Diên-Hồng quyết chiến còn ghi,

         Đời Trần bô lão kém gì tráng sinh.

63.     Tổ Hùng tên hiệu Đế Minh,

         Dương-Vương Lộc-Tục, con mình phong vua.

64.     Vĩnh-Long chống Pháp đành thua,

         Ông Phan-Thanh-Giản, ơn vua tuẫn người.

65.     Dù ai buôn bán ngược suôi,

         Đền Hùng trẩy hội mồng Mười tháng Ba,

66.     Hàng năm kỷ niệm Hai Bà,

         Tháng Hai, mồng Sáu trầm hà Hát-Giang.

67.     Tản-Viên che phủ mây vàng,

         Sơn-Tinh chuyện cũ đưa nàng lên cao.

68.     Tản-Đà, bút hiệu thi hào,

         Núi sông hai chữ ghép vào thành tên.

69.     Cùng trong một bọc Rồng Tiên,

         Trứng trăm con nở, nối truyền đời ta.

70.     Đông-Du cách mạng sơn hà,

         Bội Châu lừng lẫy tiếng nhà họ Phan.

71.     Hùm thiêng Yên-Thế họ Hoàng,

         Nổi danh Hoa-Thám giữ vùng chiến khu.

72.     Đời Lê bình trị thiên thu,

         Thánh-Tôn mới lập hội thơ Tao-Đàn.

73.     Thăng-Long giữ vững giang san,

         Quang-Trung Nguyễn-Huệ đánh tàn quân Thanh.

74.     Ngọa triều, tửu sắc liệt mình,

         Uổng cho Long-Đĩnh tan tành nghiệp Lê.

75.     Hóa-Giang giữ trọn lời thề,

         Thánh Trần không thắng không về tới sông.

76.     Mười năm kháng chiến thành công,

         Ơn vua Lê-Lợi, non sông phục hồi.

77.     Kim-Quy chuyện móng ngàn đời,

         An-Dương-Vương được Rùa trời ban giao.

78.     Bình Chiêm, dẹp Tống, Lý hào,

         Câu thơ Thường-Kiệt: Nam trào, Nam cư.

79.     Đời Lê, Lương đống tâm tư,

         Đắc Bằng, quốc sách dâng thư trị bình.

80.     Trạng nguyên họ Mạc thấp mình,

         Đĩnh Chi thảo phú ví tình hoa sen.

81.     Hà-Tiên Nam Việt cuối miền,

         Nhờ tay Mạc-Cửu dựng nên mật trù.

82.     Thái-Nguyên chống Pháp, giặc thù,

         Ông Lương-Ngọc-Quyến thiên thu tuyệt mình.

83.     Quy-Nhơn, Võ-Tánh quyên sinh,

         Đài cao đốt lửa, chiếm thành Tây-Sơn.

84.     Sĩ-Liên, Sử-Ký Đại-Toàn,

         Triều Lê soạn thảo, danh thần họ Ngô.

85.     Nguyễn phò, gây dựng cơ đồ,

         Tướng Lê-Văn-Duyệt, quật mồ thảm thay.

86.     Vân-Tiên, tác giả ai hay ?

         Cụ đồ Đình-Chiểu, xưa nay mù lòa.

87.     Đại-Từ, cách mạng sơn hà,

         Hải-Thần, cụ Nguyễn bôn ba nước ngoài.

88.     Thám-Hoa Nhữ-Học, thiên tài,

         Học nghề in sách miệt mài dậy dân.

89.     Tâu vua, Trường-Tộ điều trần,

         Tiếc thay Tự-Đức canh tân không màng.

90.     Ngọc-Hân tài sắc vẹn toàn,

         Quang-Trung Nguyễn-Huệ điện vàng sánh duyên.

91.     Văn tài Bá-Quát vô tiền,

         Quốc-Oai treo ấn, cự thiên, kháng đình.

92.     Lũy-Thầy, Đồng-Hới, Quảng-Bình,

         Duy-Từ nổi tiếng xây thành, khai sơn.

93.     Khâm sai Bắc Việt chiêu dân,

         Cụ Phan-Kế-Toại, văn thần vua phong.

94.     Trương-Chi hát vọng khuê phòng,

         Mỵ-Nương nghe tiếng, đem lòng tương tư.

95.     Đông-Y Hải-Thượng danh sư,

          Dương-An Toàn-Trạch, đề thư dụng truyền.

96.     Trận này không phá giặc Nguyên,

         Không về sông Hóa, lời nguyền Đạo-Vương.

97.     Vân-Đồn thắng địch tuyệt lương,

         Quân Nguyên nản chí, công dường Khánh-Dư.

98.     Bạch-Vân về ngụ, tâm tư,

         Thi văn, lý đoán, ẩn cư Trạng Trình.

99.     Quang-Trung thần tốc phát binh,

          Mùa xuân Kỷ-Dậu chiếm thành Thăng-Long.

100.   Lời ca con cháu Tiên Rồng :

         Cộng nô tiêu diệt, non sông thanh bình.

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ Thuật

Trồng Ớt Nhiều Trái

Tổng hợp các cách ...

Cách Trồng & Ghép ...

Mời độc giả theo dõi ...

Phá mật khẩu iPhone ...

Skorobogatov đã có thể ...

Sức Khỏe

Đau Thắt Lưng

 Đau lưng có thể ...

Dùng Cần Sa ở thanh ...

Trẻ em dùng cần sa đều ...

Cảm thấy Khỏe hoặc ...

“Sức khỏe là trạng ...

Cách phòng virus ...

Hình thức lây nhiễm ...

Gia Chánh

Cách Pha Nước Mắm ...

Thức ăn ngon phải có ...

BÚN THỊT NƯỚNG thơm ...

Một tô bún thịt nướng ...

Bánh Dầy

Món bánh dễ làm và rất ...