slogan-01

Từ bài thơ đầu tiên “Tủi Liễu Đài Trang” với 56 chữ đọc ngược và đọc xuôi, có thể thay đổi vị trí các chữ, để có thêm hai bài thơ đọc ngược xuôi khác nữa. Đồng thời cũng còn có thể dùng 56 chữ đó, để làm thêm một số bài thơ Tứ Tuyệt, hay Song Thất Lục Bát, hoặc thơ Lục Bát.

Rồi cũng từ bài thơ đầu tiên, xin cắt bỏ một số chữ ở đầu câu hoặc cuối câu, làm thành 32 cách đọc như : đọc xuôi, ngược, đọc từ trên xuống từ dưới lên, và đọc từ trái sang phải hay ngược lại. Thiết nghĩ đây là sự phong phú của tiếng nước ta, mà ít có thứ tiếng nào trên thế giới sánh được. Tác giả cũng chỉ là cố công chọn chữ, tìm lời và sắp xếp các câu cho hợp lý về vần điệu…vv… Xin mời quý bạn yêu thơ, nhất là các bạn trẻ cùng thưởng thức, và chỉ điểm thêm cho.

 
                                                    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
 
 
 
Đọc Xuôi :
 
Trang đài liễu tủi khóc buồn hoa !       
 
Phước bạc đời đau xót ngọc ngà.       
 
Ngang trái nỗi… sầu, tim vỡ nát,      
 
Đắng cay tình… hận, máu chan hòa.   
 
Đàn rơi phím giận, lòng tê tái,              
 
Lược trách gương hờn, lệ thiết tha.        
 
Tàn rữa phấn son chìm khổ bể,        
 
Tan hồn mộng rũ sắc hương nhòa !   
 
 
 
Đọc Ngược :
 
Nhòa hương sắc rũ mộng hồn tan,
 
Bể khổ chìm son phấn rữa tàn.       
 
Tha thiết lệ hờn gương trách lược,          
 
Tái tê lòng giận phím rơi đàn.
 
Hòa chan máu… hận, tình cay đắng,   
 
Nát vỡ tim… sầu, nỗi trái ngang.            
 
Ngà ngọc xót đau đời bạc phước,   
 
Hoa buồn khóc tủi liễu đài trang !  
 
 
 
A.- THAY ĐỔI CÁC CÂU VÀ CÁC CHỮ :
 
 
 
Từ bài thơ gốc : Thất Ngôn Bát Cú “Tủi Liễu Đài Trang” đọc xuôi ngược nêu trên; xin sắp xếp 56 chữ trong đó thành hai bài thơ Thất Ngôn Bát Cú xuôi ngược khác, và các bài thơ Tứ
 
Tuyệt, Song Thất Lục Bát và Lục Bát có “tựa khác” như :
 
 
 
Bài Bát Cú 1.- Rũ Chìm Hoa.              
 
 
 
Đọc Xuôi :                
 
Trang đài xót liễu rũ chìm hoa,         
 
Bể khổ đời tê tái ngọc ngà.              
 
Đàn giận phím rơi tình vỡ nát,         
 
Lược hờn gương trách lệ chan hòa.        
 
Tàn son sắc tủi lòng cay đắng,              
 
Rữa phấn hương sầu mộng thiết tha.      
 
Ngang trái nỗi đau buồn bạc phước,       
 
Tan hồn khóc hận máu tim nhòa !          
 
 
 
Đọc Ngược
 
Nhòa tim máu hận khóc hồn tan,
 
Phước bạc buồn đau nỗi trái ngang.
 
Tha thiết mộng sầu hương phấn rữa,
 
Đắng cay lòng tủi sắc son tàn.
 
Hòa chan lệ trách gương hờn lược,
 
Nát vỡ tình rơi phím giận đàn.
 
Ngà ngọc tái tê đời bể khổ,
 
Hoa chìm rũ liễu xót đài trang !
 
 
 
Bài Bát Cú 2.- Xót Ngọc Ngà.
 
 
 
Đọc Xuôi :                 
 
Trang đài tủi liễu trách hờn hoa,          
 
Phước bạc tình đau xót ngọc ngà.       
 
Đàn giận phím sầu tim vỡ nát,              
 
Lệ rơi lòng hận máu chan hòa.               
 
Tàn son khổ phấn hồn tê tái,                
 
Rũ lược buồn gương nỗi thiết tha.          
 
Ngang trái khóc đời cay đắng mộng,   
 
Tan chìm bể rữa sắc hương nhòa !
 
           
 
Đọc Ngược
 
Nhòa hương sắc rữa bể chìm tan,
 
Mộng đắng cay đời khóc trái ngang.
 
Tha thiết nỗi gương buồn lược rũ,
 
Tái tê hồn phấn khổ son tàn.
 
Hòa chan máu hận lòng rơi lệ,
 
Nát vỡ tim sầu phím giận đàn.
 
Ngà ngọc xót đau tình bạc phước,
 
Hoa hờn trách liễu tủi đài trang !
                                                               mong.1

Kỹ Thuật

Trồng Ớt Nhiều Trái

Tổng hợp các cách ...

Cách Trồng & Ghép ...

Mời độc giả theo dõi ...

Phá mật khẩu iPhone ...

Skorobogatov đã có thể ...

Sức Khỏe

Đau Thắt Lưng

 Đau lưng có thể ...

Dùng Cần Sa ở thanh ...

Trẻ em dùng cần sa đều ...

Cảm thấy Khỏe hoặc ...

“Sức khỏe là trạng ...

Cách phòng virus ...

Hình thức lây nhiễm ...

Gia Chánh

Cách Pha Nước Mắm ...

Thức ăn ngon phải có ...

BÚN THỊT NƯỚNG thơm ...

Một tô bún thịt nướng ...

Bánh Dầy

Món bánh dễ làm và rất ...