VOA: Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay lần đầu tiên đã cập vào cảng Tam Á, một quân cảng ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.