slogan-01

Thơ

Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM nhân ngày giỗ của Người..

Bính Thân sắp qua. Đinh Dậu sắp đến. Hạ thần kính mến. Cẩn chúc Ngọc Hoàng. Phúc tràn Đông Hải. Lộc phủ Nam Sơn. Giủ sổ thằng Tàu. Chết toi chết tiệt. Cho dân nước Việt. Đỡ đói đỡ nghèo…

Cá tặng loài người bao hương vị biểnBỗng Vũng Áng, ai tiếp tay rải độc?.Xác chúng em dềnh lên trên mặt biển. Tấp vô bờ, lớp lớp chất lên nhau. Em đang sống, sao nhẫn tâm giết chết? Chết phí, chết hoài, chết quá thương đau !!! Chúng em chết là những lời “QUYẾT CHIẾN”. Như thủa Diên Hồng, hãy cứu quê hương !!!

 Ngày Việt cộng gây hờn oan vô tận. Bức tử miền Nam, qủy quyệt, gạt lừa. Nào "cải tạo", lớp chết vì bất khuất. Lớp chết bịnh, oan, roi, súng, bạo tàn. Lớp bị đảng lừa đi kinh tế mới. Để đảng cướp nhà, cướp của, chia nhau. 

Ngàn núi lửa đang vươn mình rung chuyển. Đợi giờ thiêng, đồng loạt, nổ bùng ra .Trận địa chấn này cho chính đảng gây ra. Cứ gian ác là tự đào lấy huyệt..

For Human Rights

Attorney Vo An Don

Attorney Vo An Don was ...

Ten years in prison ...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ...

FORMOSA - Dân biểu tình CS đánh dân dã man

Dân biểu tình công an đánh đập dân dã man

Mã Tiểu Linh

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Mẹ Nấm khi đứng trước tòa

GIẢI TRÍ - LƯỢM LẶT

Trong Tận Cùng Tâm ...

"Vợ đẹp hay xấu điều ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN ...

Nửa thế kỷ rồi vẫn ...

Trình độ văn hóa ...

Đỉnh cao trí tuệ của ...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ...

Đó chính là lời ...